Dziś jest:

ANKIETA – przygotowanie Programu Rozwoju Gminy Sompolno

Autor: / Możliwość komentowania ANKIETA – przygotowanie Programu Rozwoju Gminy Sompolno została wyłączona / 530 Wyświetleń / 5 listopada 2019

Program Rozwoju Gminy Sompolno na lata 2020-2029 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu Gminy, określającym obszary, cele i kierunki rozwoju w przestrzeni prowadzonej przez władze Gminy. Mając na uwadze obowiązujące zasady rozwoju regionalnego w Polsce (tzw. nowy paradygmat rozwoju regionalnego) oraz wyzwania, przed jakimi stoi Gmina Sompolno, Program odpowiada na potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej.

Program Rozwoju Gminy Sompolno zastąpi obecną Strategię Rozwoju Gminy Sompolno.
Opracowany Program Rozwoju Gminy jest dokumentem kierunkowym, nakreślającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne), oraz wyznaczającym najistotniejsze obszary rozwoju gminy. Dokument określa stan docelowy, do którego gmina powinna dążyć w wyznaczonym okresie planowania.

Dlatego też niezbędna jest opinia mieszkańców Gminy Sompolno dzięki, której poznamy potrzeby inwestycyjne, społeczne, gospodarcze itp.

Aby poznać Państwa zapotrzebowania prosimy o uzupełnienie ankiety , oraz przesłanie jej na adres mail gmina@sompolno.pl lub ewelina.jankowska@sompolno.pl

https://drive.google.com/open?id=1TI0UYKYO9zuHfhOmP11PlZ4QG3Zd-DQx

Przeczytaj również: