Dziś jest:

ANKIETA – przygotowanie Programu Rozwoju Gminy Sompolno

Autor: / Możliwość komentowania ANKIETA – przygotowanie Programu Rozwoju Gminy Sompolno została wyłączona / 478 Wyświetleń / 5 listopada 2019

Program Rozwoju Gminy Sompolno na lata 2020-2029 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu Gminy, określającym obszary, cele i kierunki rozwoju w przestrzeni prowadzonej przez władze Gminy. Mając na uwadze obowiązujące zasady rozwoju regionalnego w Polsce (tzw. nowy paradygmat rozwoju regionalnego) oraz wyzwania, przed jakimi stoi Gmina Sompolno, Program odpowiada na potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej.

Program Rozwoju Gminy Sompolno zastąpi obecną Strategię Rozwoju Gminy Sompolno.
Opracowany Program Rozwoju Gminy jest dokumentem kierunkowym, nakreślającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne), oraz wyznaczającym najistotniejsze obszary rozwoju gminy. Dokument określa stan docelowy, do którego gmina powinna dążyć w wyznaczonym okresie planowania.

Dlatego też niezbędna jest opinia mieszkańców Gminy Sompolno dzięki, której poznamy potrzeby inwestycyjne, społeczne, gospodarcze itp.

Aby poznać Państwa zapotrzebowania prosimy o uzupełnienie ankiety , oraz przesłanie jej na adres mail gmina@sompolno.pl lub ewelina.jankowska@sompolno.pl

https://drive.google.com/open?id=1TI0UYKYO9zuHfhOmP11PlZ4QG3Zd-DQx

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590