Dziś jest:

Audycje Radiowe

Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek m.in. o nowatorskim projekcie eTornister, rajdzie rowerowym Bez Uzależnień, Dniach Sompolna i Wielkopolskim Pikniku Sołtysów.

Data audycji – 04.05.2015

część pierwsza:

część druga:

 


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie Teresa Olczak m.in. o majowym weekendzie i sukcesach wychowanków M-GOK w Sompolnie.

Data audycji – 20.04.2015

część pierwsza:

część druga:

 


Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek m.in. o projekcie budowy dróg w miejscowości Biele, zmianie oświetlenia przy ul. 11 Listopada w Sompolnie, o otwarciu sezonu motocyklowego, konkursie fotograficznym.

Data audycji – 13.04.2015

część pierwsza:

część druga:


 

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590