Dziś jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie

Autor: / Możliwość komentowania Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie została wyłączona / 109 Wyświetleń / 8 sierpnia 2017

20 lipca 2017r. Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, Skarbnik Gminy Sompolno Magdalena Podlasińska  i Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pani Joanna Niewydomska-Wielgus podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 4. „Środowisko”, Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 Kwota dofinansowania to 3 053 342,99 zł.

Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 6 415 432,77 zł.

Realizacja zadania obejmuje: budowę 6429,1 m sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno–Sycewo–Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie.

Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dodatkowo przyczyni się do ochrony obszaru Natura 2000. Realizacja projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Mąkolno-Sompolno-Sycewo doprowadzającej ścieki do oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Sompolno przy ul. Błankowej przyczyni się do wzrostu liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej, wzrostu poziomu skanalizowania aglomeracji, uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej, podniesienia standardu życia mieszkańców, zmniejszenia kosztów utrzymania nieefektywnej oczyszczalni ścieków w Mąkolnie.

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590