Dziś jest:

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś

Autor: / Możliwość komentowania Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś została wyłączona / 30 Wyświetleń / 12 lipca 2019

15 czerwca 2019r., w biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” w Kramsku,  OSP w Lubstowie- reprezentowana przez  pana Michała Rusina- Prezesa i pana Mariusza Broniszewskiego–Skarbnika podpisała ze Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowanym przez pana Jarosława Felczyńskiego- Prezesa i panią Agnieszkę Lewandowską- Członka Zarządu, umowę o powierzenie grantu na realizację operacji pn.: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś”

Operacja realizowanajest w ramach PROW 2014-2020, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz kapitał społeczny w LGD Wielkopolska Wschodnia.

 Celem operacji jest:  Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja społeczna oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Nowej Wsi oraz sąsiednich miejscowości w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych poprzez budowę siłowni zewnętrznej.

Zakres operacji obejmuje w szczególności:

*wykonanie prac budowlanych: wykonanie niwelacji terenu, korytowanie w całej strefie siłowni, wykonanie krawężników betonowych; *montaż dwóch  urządzeń siłowni zewnętrznych wolnostojących typu:- masażer podwójny o wymiarach 1541x783x1465  oraz urządzenie wielofunkcyjne o wym. wysokość 2250 mm, szerokość 2656, długość 2766 mm; *montaż 2 ławek o wymiarach 47x160cm, wysokość całkowita- 82 cm. Konstrukcja ławki: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, siedzisko i oparcie: sosna impregnowana; *montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 68 x 5 cm, wysokość całkowita 200cm. Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, tablica  z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych.

Całkowity koszt realizacji  operacji: 18 537,20 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 18 537,20 zł

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590