Dziś jest:

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sompolno

Autor: / Możliwość komentowania Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sompolno została wyłączona / 39 Wyświetleń / 12 lipca 2019

12 czerwca 2019r., w Urzędzie Miejskim w Sompolnie,  Stowarzyszenie „Sady Sompolna”- reprezentowane przez  pana Przemysława Jankowskiego- W-ce Prezesa i panią Jolantę Bekier –Skarbnik podpisali ze Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia” reprezentowanym przez pana Jarosława Felczyńskiego- Prezesa   i panią Agnieszkę Lewandowską- Członka Zarządu, umowę o powierzenie grantu na realizację operacji pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sompolno”

Operacja realizowanajest w ramach PROW 2014-2020, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna oraz kapitał społeczny w LGD Wielkopolska Wschodnia.

 Celem operacji jest  aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych, integracja społeczna oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Sompolna oraz sąsiednich miejscowości w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych poprzez budowę siłowni zewnętrznej.

Zakres operacji obejmuje w szczególności: *wykonanie prac budowlanych: wykonanie niwelacji terenu, korytowanie w całej strefie siłowni, wykonanie krawężników betonowych;

* zakup, dostawę i montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznych wolnostojących typu:- wioślarz pojedynczy o wym. wysokość 1109×1087 x1364 mm, -wyciąg górny podwójny o wymiarach 19950x742x2252 mm, masażer podwójny o wym. 1541x783x1465 mm, oraz krzesło do wyciskania podwójne o wymiarach  1950x706x2047 mm;

* zakup, dostawę i montaż 2  ławek  z oparciem o wymiarach 47x160cm, wysokość całkowita- 82 cm. Konstrukcja ławki: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, siedzisko i oparcie: sosna impregnowana; *zakup, dostawę i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 68 x 5 cm, wysokość całkowita 200cm. Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, tablica  z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na działanie warunków atmosferycznych.

Całkowity koszt realizacji  operacji: 27 098,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 27 098,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590