Dziś jest:

Budżet Gminy Sompolno na 2016 rok

Autor: / Możliwość komentowania Budżet Gminy Sompolno na 2016 rok została wyłączona / 632 Wyświetleń / 28 stycznia 2016

Dnia 30 grudnia 2015 r. miała miejsce sesja dotycząca uchwalenia budżetu na rok 2016 Gminy Sompolno.

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Każda gmina i miasto dysponuje swoim własnym budżetem, tak jest i w przypadku Gminy Sompolno. Uchwalenie sompoleńskiego budżetu należy do kompetencji Rady Miejskiej w Sompolnie, natomiast wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

W roku 2015 w gminie Sompolno wykonano wiele zadań inwestycyjnych służących mieszkańcom. Rok 2016 również zapowiada się owocnie, gdyż dochody zaplanowano w wysokości 31 890 936,00 zł, a wydatki – 31 690 936,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu.

Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 31 690 939,00 zł dzielą się na :

– wydatki bieżące w kwocie 30 266 736,00 zł, czyli wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

– wydatki majątkowe w kwocie 1 424 200,00zł , czyli m.in.:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno – Sycewo Sompolno,
  • Przydomowe Oczyszczalnie,
  • Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie,
  • Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności i Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku,
  • Termomodernizacja budynku szkolnego w Ośnie Górnym,
  • Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Lubstowie,
  • Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne.

Z budżetu realizowany będzie także fundusz sołecki w kwocie 342 921.66 zł.

Przeczytaj również: