Dziś jest:

Kategoria : Gospodarka i rolnictwo

ANKIETA na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Sompolno

Szanowni Państwo, Gmina Sompolno przystąpiła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które są podstawą do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Sompolno. Prosimy o poświęcenie 10 minut i wypełnienie niniejszej ankiety. ankieta do pobrania

4 Komentarze / Wyświetleń: 243 / 10 stycznia 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, w zakresie projektów dużych o wartości powyżej 50 tysięcy złotych

4 Komentarze / Wyświetleń: 181 / 28 listopada 2016

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w zakresie przedsiębiorczości, dotyczących wniosków o przyznanie pomocy w ramach rozwijania działalności gospodarczej. Z wnioskiem o zmianę lokalnych kryteriów…

4 Komentarze / Wyświetleń: 88 / 24 listopada 2016

Centralne Targi Rolnicze 2016

25-27 listopada 2016r. PROGRAM CENTRALNYCH TARGÓW ROLNICZYCH   PIĄTEK 25 listopada 2016r. DZIEŃ BIZNESOWY 10:30 Otwarcie Centralnych Targów Rolniczych 11:30 Debata polityczna dotycząca rolnictwa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju 11.30-12.15 Konferencja prasowa z udziałem Przedstawicieli Kierownictwa resortu rolnictwa i…

4 Komentarze / Wyświetleń: 272 / 17 listopada 2016

Sompoleńskie Święto Sadów

W tym roku, 4 września, po raz pierwszy w gminie Sompolno obchodzono tak długo wyczekiwane i niezwykle ważne dla naszego regionu wydarzenie, którym była impreza pn. „Sompoleńskie Święto Sadów”. Oprócz prezentacji, degustacji i sprzedaży produktów, imprezę wzbogaciły wydarzenia. towarzyszące –…

4 Komentarze / Wyświetleń: 519 / 6 września 2016

Wielkopolskie Fora Rolnicze

W lutym oraz marcu 2016 r. odbędzie się „ FORUM ROLNICZE POWIATU KONIŃSKIEGO”  pod patronatem Prezesa Wielkopolskiej Izby rolnej – Piotra Walkowskiego oraz Starosty Konińskiego – Stanisława Bielika. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 lutego o godzinie 10:00 w restauracji „Golinianka”…

4 Komentarze / Wyświetleń: 130 / 10 lutego 2016

Fundusz sołecki

W 2015 roku została podjęta uchwała dotycząca wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sompolno środków stanowiących fundusz sołecki , we wrześniu tego samego roku odbył się cykl spotkań Burmistrza Miasta Sompolno z mieszkańcami wszystkich 22 sołectw. Rok 2016 jest…

4 Komentarze / Wyświetleń: 243 / 13 stycznia 2016

Zmiany w sposobie segregacji odpadów

Zmienia się sposób segregacji popiołu. Od 01. 01. 2016r. popiołu nie należy składować w pojemniku do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, lecz składować w odrębnym pojemniku i oddawać go osobno zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru. Odbiór popiołu z terenu nieruchomości zamieszkałych…

4 Komentarze / Wyświetleń: 1061 / 4 stycznia 2016

Apel do rolników

4 Komentarze / Wyświetleń: 147 / 29 lipca 2014

Prośba o pomoc

Urząd Miejski w Sompolnie zwraca się z prośbą o wsparcie dla rolnika ze Stefanowa, któremu spłonęła obora z zapasem siana dla bydła. Rolnicy, którzy posiadają nadwyżkę siana oraz solidaryzują się z potrzebującym i chcieliby podzielić się z tymi, którym żywioł…

4 Komentarze / Wyświetleń: 274 / 29 lipca 2014