2.8 C
Sompolno
piątek, 1 marca, 2024

Dzień Sołtysa

Dnia 11 marca br. obchodzono Dzień Sołtysa, a że jest to święto coraz popularniejsze Burmistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bednarek postanowił po raz pierwszy zaprosić na kameralną uroczystość wszystkich Sołtysów Gminy Sompolno. Wszystkim zgromadzonym na sali Sołtysom Burmistrz Miasta Sompolno podsumowując dotychczasową współprace życzył dalszej pomyślności, wytrwałości i zdrowia, a także pogratulował zaangażowania w życie społeczne i wielu interesujących przedsięwzięć na wiejskich obszarach naszej gminy.

Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich prace i zaangażowanie. W naszej gminie funkcję tą pełnią 22 osoby. Występuje przewaga kobiet, której liczba wynosi 14. Są to: Grażyna Bocian, Anna Bollin, Małgorzata Gołdyn, Wioleta Gorzelińska, Anna Kałużna, Anna Kosmowska, Mariola Kowalska, Maria Krzyżostaniak, Zofia Ławniczak , Ewa Majchrzak, Małgorzata Malicka, Małgorzata Rewers, Halina Rzewucka oraz Marzena Sikorska. Natomiast Panów jest 8. Są to: Jan Adamczyk, Leszek Chałaj, Mirosław Jadczak, Karol Malinowski, Józef Markowski, Dariusz Racinowski, Władysław Wiśniewski i Wiesław Wojciechowski.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Sompolno i działa w ramach jej osobowości prawnej. Podstawowym celem utworzenia i działa sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy. Sołectwo reprezentowane jest przez Sołtysa do którego należą zadań m.in. takie jak:

– zwoływanie Zebrania Walnego, zawiadomienie o jego terminie i miejscu,

– przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

– składanie sprawozdań z działalności w trakcie Zebrania Wiejskiego,

– reprezentowanie sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,

– gospodarowanie mieniem przekazanym w użytkowanie sołectwa,

– organizowanie wspólnych prac mieszkańców sołectw przy przedsięwzięciach społecznie użytecznych oraz samopomocy mieszkańcom, w szczególności dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub niepełnosprawnością,

– uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Burmistrza,

– doręczenie mieszkańcom sołectw ogłoszeń i innych pism w zwyczajowo przyjęty sposób.

 

Pamiętajmy, że funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję. Sołtys to lider polskiej wsi, który na co dzień zajmuje się sprawami swoich lokalnych społeczności. W dużej mierze od zaangażowania i pomysłowości gospodarza wsi zależy rozwój danego sołectwa. Bądźmy im wdzięczni.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane