Dziś jest:

Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w projekcie “Mogę Więcej”

Autor: / Możliwość komentowania Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w projekcie “Mogę Więcej” została wyłączona / 193 Wyświetleń / 26 listopada 2015

Dzięki rehabilitacji MOŻNA WIĘCEJ

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” kończy właśnie trzecią edycję projektu „Mogę więcej”. Jego programem zostały objęte osoby z różnego typu niepełnosprawnościami z subregionu konińskiego. Przez trzy miesiące prawie 70 uczestników korzystało bezpłatnie z różnych form rehabilitacji.

Dzięki temu projektowi, w różnych formach usprawniania wzięli udział dorośli, młodzież i dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Uczestniczyli oni w zajęciach z fizjoterapii, terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, taktylnej oraz integracji sensorycznej. Do
bogatej oferty rehabilitacyjnej dołączono również zajęcia z komunikacji alternatywnej i hipoterapii, a uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Marianowie uczestniczyli w koncertach
relaksacyjnych, które okazały się dużą atrakcją dla wychowanków.

Poszczególne zajęcia w ramach projektu odbywały się zazwyczaj raz w tygodniu, najczęściej w miejscu zamieszkania tych osób, ale także w gabinetach specjalistów czy w gabinecie terapeutycznym w siedzibie Fundacji Otwarcie.
Taka forma mobilności specjalistów eliminowała konieczność dowożenia osób z niepełnosprawnościami co często ma bardzo duże znaczenie dla procesu rehabilitacji.

Jak poinformowała koordynator projektu „Mogę więcej”, Joanna Czarnecka: – Osoby, które wzięły w nim udział, miały możliwość kontynuowania rehabilitacji u dotychczasowych specjalistów, bez konieczności zamiany na specjalistę „projektowego”.

W ocenie rodziców i rehabilitantów różnych dziedzin współpracujących przy projekcie Fundacji „Otwarcie”, możliwość wyboru specjalisty i miejsca w którym rehabilitacja będzie się odbywała to jedna z największych zalet projektu. Konieczność dojazdu, często z odległych miejscowości, jest czasochłonne i wiąże się z kosztami oraz często z dyskomfortem osoby niepełnosprawnej i jej rodziny.

Projekt Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” był realizowany we współpracy z gminami: Stare Miasto, Skulsk, Sompolno, Rychwał, Krzymów, Ślesin oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

www.nowa.otwarcie.pl

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590