Dziś jest:

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Autor: / Możliwość komentowania Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych została wyłączona / 672 Wyświetleń / 21 stycznia 2016

Burmistrz Miasta Sompolno informuje, że Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK), zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o .o.  w Sompolnie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz.15.00 i w ostatnią sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00 .

GPSZOK przyjmuje nieodpłatnie pochodzące z gospodarstw domowych  z terenu miasta i gminy Sompolno następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:

-papier i tektura ,

-tworzywa sztuczne ,

-szkło,

-odpady elektryczne i elektroniczne,

-akumulatory i baterie,

-przeterminowane leki,

-chemikalia

-odpady wielkogabarytowe(meble),

-gruz budowlany,

-opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej do 3,5 t tony ,

-odzież używaną i tekstylia.

Transport odpadów do GPSZOK odbywa się na koszt posiadacza odpadów.

Przeczytaj również: