2.8 C
Sompolno
wtorek, 5 grudnia, 2023
Strona głównaAktualnościInformacja dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku opiekuńczego

Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku opiekuńczego

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym- warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków. Obowiązujące od 15 maja 2014r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:
a) zasiłku dla opiekuna,
b) specjalnego zasiłku opiekuńczego,
c) świadczenia pielęgnacyjnego,
od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:
a) w przypadku rolników – o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
b) w przypadku małżonków rolników lub domowników – o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/ wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, małżonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie to może dotyczyć tez okresu od dnia 1 lipca 2013r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.

Jednocześnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest
prowadzenie działalności rolniczej/ wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym. Złożenie zatem przez rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnianie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podkreśla, iż niespełnienie warunku do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS. Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym można oznaczać również konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. W przypadku, gdy zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne ubiegałby się rolnik , jedyny właściciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez taką osobę działalności rolniczej oznaczałoby również ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego dla domowników pracujących w jego gospodarstwie rolnym. Konsekwencją ustania ubezpieczenia społecznego rolników i objęcia ubezpieczeniem w ZUS z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku osób urodzonych po 1948 r, może być nieuzbieranie przez takie osoby okresu 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, niezbędnego dla ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane