2.8 C
Sompolno
piątek, 1 marca, 2024
Strona głównaAktualnościInformacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017,...

Informacja o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017 organizowanych przez Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zgodnie z zapisami Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017. Ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru wniosków z Samorządem Województwa Wielkopolskiego informujemy, że może on ulec zmianie.

1. Rodzaj konkursu
Projekty grantowe

2. Termin naborów wniosków o przyznanie pomocy
12.04.2017 r. – 28.04.2017 r.

3. Zakres tematyczny naborów
a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
b) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
c) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
d) Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

4. Dostępny limit środków
a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych – 5 000,00 zł
b) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 120 000,00 zł
c) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – 60 000,00 zł
d) Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – 115 000,00 zł

5. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu
a) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych – 1 działanie edukacyjne podwyższające wiedzę i umiejętności mieszkańców
b) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – 4 nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
c) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej – 2 podmioty działające w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
d) Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych –
6 działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego 1 wydawnictwo promujące walory i dziedzictwo lokalne obszaru LGD

6. Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru wniosków (w tym m.in.: wzory wniosków, procedury, kryteria wyboru operacji, budżet, harmonogram naboru) są dostępne na stronie
internetowej www.wielkopolskawschodnia.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” zlokalizowanego przy ul. Kurpińskiego 6 w Kramsku, tel. 63 245 18 58, e-mail:
wielkopolska.wschodnia@wp.pl

 

Dyżur doradczy w Biurze LGD
W związku z zaplanowanymi w dniach 12.04.2017 r. – 28.04.2017 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017 w zakresie projektów grantowych ogłaszamy dyżur doradczy w Biurze Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” w Kramsku, ul. Kurpińskiego 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.
Dyżur będzie trwał od 12.01.2016 r. do czasu rozpoczęcia naboru wniosków tj. do 11.04.2017 r.
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na doradztwo pod nr tel. 63 245 18 58 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wielkopolska.wschodnia@wp.pl.
Zastrzegamy, że termin naboru wniosków może ulec zmianie ze względu na konieczność uzgodnienia terminu naboru z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Skorzystanie z konsultacji podczas ogłoszonego dyżuru daje możliwość uzyskania 1 pkt podczas oceny wniosków złożonych w trakcie naboru.
Uwaga – Doradztwo nie dotyczy pisania wniosków przez pracowników Biura LGD.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane