Dziś jest:

Jednostki organizacyjne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie

ADRES:
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno

KONTAKT:
Tel: (63) 271 48 22
Mail: opssompolno@wp.pl

STRONA INTERNETOWA:
www.mgops.sompolno.pl

DYREKTOR:
Tomasz Majewski


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie

ADRES:
ul. Piotrkowska 8
62-610 Sompolno

KONTAKT:
Tel: (63) 271 42 30
Mail: mgbp_sompolno@op.pl

STRONA INTERNETOWA:
biblioteka.sompolno.pl

DYREKTOR:
Katarzyna Janicka


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie

ADRES:
Plac Wolności 26
62-610 Sompolno

KONTAKT:
Tel: (63) 271 41 34
Mail: mgoksompolno @o2.pl

STRONA INTERNETOWA:
www.mgok.sompolno.pl

DYREKTOR:
Teresa Olczak


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Sompolnie

Dyrektor:
Jolanta Rosiak

Telefon:
(063) 27-14-064

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Sompolnie wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Sompolnie
2) Gimnazjum w Sompolnie
3) Przedszkole Miejskie w Sompolnie


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Lubstowie

Dyrektor:
Aneta Budziach

Telefon:
(063) 27-15-770

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Lubstowie wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Lubstowie
2) Gimnazjum w Lubstowie
3) Przedszkole Gminne w Lubstowie


 

Zespół Szkół Nr 3 w Mąkolnie

Dyrektor:
Adelina Nowak

Telefon:
(063) 27-15-440

W skład Zespołu Szkół w Mąkolnie wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Mąkolnie
2) Gimnazjum w Mąkolnie

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590