Dziś jest:

Karmnik dla ptaków – konkurs

Autor: / Możliwość komentowania Karmnik dla ptaków – konkurs została wyłączona / 68 Wyświetleń / 26 października 2018

REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM                           

 „KARMNIK DLA PTAKÓW”

 

Burmistrz Miasta Sompolno serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Sompolno

 do wzięcia udziału w konkursie pt. KARMNIK DLA PTAKÓW.

I Organizator:

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Sompolno

II Cele konkursu:

1.Kształcenie postaw proekologicznych;

 1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą;
 2. Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich Mieszkańców Gminy Sompolno.
 2. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub grupowo.
 3. Każdy z indywidualnych lub grupowych uczestników konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 karmnik.
 4. Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 5. Technika i wykonanie pracy dowolna –liczy się pomysłowość zaznaczamy jednak, iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem, powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego oraz powinien być łatwy w utrzymaniu czystości.
 6. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:
 7. a) Imię i nazwisko autora (w przypadku pracy grupowej imię i nazwisko wszystkich autorów),
 8. b) wiek,
 9. c) adres zamieszkania,
 10. d) numer telefonu,
 11. e) w przypadku uczniów -nazwę szkoły
 12. Termin i miejsce nadsyłania prac:
 13. Prace wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sompolnie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30).
 14. Ostateczny termin zgłaszania prac mija 26 listopada 2018.
 15. Prace zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 16. Rozstrzygniecie konkursu:
 17. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora.
 18. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.
 19. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
 20. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Gminy Sompolno
 21. Informacje dodatkowe:
 22. Gmina Sompolno uzyskuje prawo do umieszczania zdjęć nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej www.sompolno.pl, na portalu społecznościowym Facebook jak również do prezentowania ich zdjęć w materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.
 23. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do prac i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).
 24. Po zakończeniu konkursu karmniki zostaną umiejscowione w parkach na terenie Sompolna.

Przeczytaj również: