Dziś jest:

Młodzieżowa Rada Miejska

Autor: / Możliwość komentowania Młodzieżowa Rada Miejska została wyłączona / 846 Wyświetleń / 24 lutego 2015

W dniu 20 lutego, na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwałą nr V/18/2015 powołano Młodzieżową Radę Miejską w Sompolnie.

Rada będzie miała charakter konsultacyjny, a jej działania mają na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży.

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Potem czekają nas wybory…

Zgodnie ze statutem:

“§ 32. 1. Każdej szkole wymienionej w § 2 ust.1 przysługuje prawo wyboru przedstawicieli do Młodzieżowej
Rady Gminy w liczbie
1) Gimnazjum w Sompolnie. – 5 osób;
2) Gimnazjum w Mąkolnie – 3 osób;
3) Gimnazjum w Lubstowie – 3 osób;
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie – 2
2. Absolwentom szkół gimnazjalnych z terenu gminy Sompolno uczęszczającym do szkół
ponadgimnazjalnych położonych poza gminą Sompolno przysługuje prawo wyboru przedstawicieli do
Młodzieżowej Rady Miejskiej w liczbie – 2”

 

Dla zainteresowanych zamieszczamy całość uchwały:

Uchwała Nr V-18-2015

Przeczytaj również: