Dziś jest:

Mogę Więcej! edycja 6

Autor: / Możliwość komentowania Mogę Więcej! edycja 6 została wyłączona / 132 Wyświetleń / 5 października 2018

Od września do listopada ponad sto osób weźmie udział w projekcie „Mogę więcej! edycja 6” realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Koninie oraz jej partnerów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Gminę Sompolno.  Są to osoby niepełnosprawne z powiatów:  konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego oraz miasta Konina. Celem realizowanego projektu jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej wielokierunkowej oferty  rehabilitacyjnej dla w/w osób niepełnosprawnych. Jego uczestnicy skorzystają z następujących indywidualnych form terapii: alternatywne metody komunikowania się, terapia logopedyczna, fizjoterapia, terapia taktylna, integracja sensoryczna, hipoterapia, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.

Wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Marianowie wezmą udział w zajęciach grupowych: alpako/dogoterapii oraz koncertach relaksacyjnych.  Dźwięki gongów oraz mis zabrzmią także w siedzibie Fundacji „Otwarcie” dla jej podopiecznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Przeczytaj również: