Dziś jest:

Ogłoszenie dotyczące koszy na śmieci firmy ” BAKUN”

Autor: / Możliwość komentowania Ogłoszenie dotyczące koszy na śmieci firmy ” BAKUN” została wyłączona / 1264 Wyświetleń / 23 listopada 2015

OGŁOSZENIE

W związku z fakturami za pojemniki, wystawianymi przez Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, napływającymi do mieszkańców miasta i gminy, Burmistrz Miasta Sompolno informuje, że istnieje możliwość wyboru tj.:

  •  Zapłata otrzymanej faktury, która jest jednoznaczna z wykupem użytkowanego pojemnika,
  • Brak wpłaty, która jest jednoznaczna z koniecznością zwrotu pojemnika ( bez konieczności dostarczania do siedziby Firmy)

Firma BAKUN, pomimo pisemnych interwencji, nie wskazała właścicielom nieruchomości, którzy nie są zainteresowani dalszym korzystaniem z pojemników, w jakiej formie i terminie będą one odbierane od mieszkańców, dlatego wystarczy zgłosić ten fakt pisemnie do siedziby Firmy z deklaracją wystawienia kosza w wyznaczonym dniu przed posesję.
Burmistrz Miasta Sompolno informuje jednocześnie, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sompolno, właściciele zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych we własnym zakresie ( pojemniki mogą być nowe lub używane).

Przeczytaj również: