Dziś jest:

Pieniądze z Unii Europejskiej dla ludzi młodych

Autor: / Możliwość komentowania Pieniądze z Unii Europejskiej dla ludzi młodych została wyłączona / 127 Wyświetleń / 25 lutego 2013

W dniu 7 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Sompolnie na wniosek Pana Andrzeja Kossowskiego Burmistrza Miasta Sompolno i Tomasza Majewskiego kierownika M-GOPS w Sompolnie, zatwierdziła do realizacji projekt pt. „Klub Integracji Społecznej – drogą do integracji społeczno-zawodowej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z realizacją projektu Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła również nowy statut dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie dokładając nowe zadania, tj. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej. Dzięki temu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie we współpracy z liderem projektu, tj. ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Poznaniu będzie mógł objąć wsparciem szkoleniowym osoby bezrobotne w wieku od 18 do 25 lat z terenu gminy Sompolno. Projekt ten uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów uzyskując łącznie 89,5 punktów na 100 możliwych i został przyjęty do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej w gminie Sompolno. Jest pierwszą tego typu inicjatywą ze wszystkich gmin powiatu konińskiego. Projekt jest odpowiedzią na główny problem występujący na terenie gminy Sompolno, którym jest wzrost liczby osób młodych pozostających bez pracy.
Celem Klubu jest realizacja działań umożliwiających udzielanie młodym osobom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w pełnieniu ról społecznych w miejscu zamieszkania i miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
Każdy uczestnik otrzyma miesięcznie 770 zł co zobowiązuje go przez 3 miesiące do uczestnictwa w licznych szkoleniach podnoszących umiejętności i uprawnienia zawodowe. Dodatkowo może bezpłatnie zrobić kurs prawa jazdy kat. B.
Po zakończeniu cyklu warsztatów szkoleniowych każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Klubie Integracji Społecznej, które będzie pomocne w kontaktach z przyszłym pracodawcą.
W ramach działań programowych zaplanowaliśmy miedzy innymi:
– kurs komputerowy I stopnia
– kurs nauki języka angielskiego
– kurs podstaw prowadzenia rachunkowości
– kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
– kurs operatora wózków widłowych
– szkolenia: Jak zakładać własną działalność gospodarczą?
– szkolenie: Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych
– trening interpersonalny (warsztaty+ konsultacje)
– poradnictwo specjalistyczne (prawne, socjoterapeutyczne, socjalne, ds. działalności gospodarczej)
– coaching- trening pracy
– staże zawodowe u pracodawców.
Dodatkowo zapewniamy catering oraz materiały szkoleniowe. Po 3 miesiącach szkoleń osoba będzie miała możliwość odbycia stażu podczas którego będzie otrzymywała wynagrodzenie stażowe w wysokości 1400 zł.
Program zajęć, stworzony przez Klub Integracji Społecznej w Sompolnie, zobowiązuje uczestnika do kreatywnego myślenia, współpracy i współdziałania przy realizacji zadań programu, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz aktywnego uczestnictwa w prowadzonych szkoleniach i warsztatach. Liczba miejsc jest ograniczona. W dniu 20 lutego 2013 roku odbyło się uroczyste przekazanie pomieszczeń na zadania Klubu, a mianowicie sali szkoleniowej i pracowni komputerowej.
Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta Sompolno przywitał młodych uczestników Klubu, życząc im wielu sukcesów w realizacji projektu. Zaznaczył, że młode osoby z gminy Sompolno będące bez pracy mają teraz miejsce, gdzie mogą za darmo uczestniczyć w szkoleniach, nabyć nowe umiejętności i uprawnienia, jak również po okresie szkolenia uzyskać zatrudnienie w ramach stażu. Adaptacja pomieszczeń i związane z tym koszty zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej.

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590