2.8 C
Sompolno
piątek, 27 stycznia, 2023
Strona głównaAktualnościPomoc potrzebującym do 2020 roku

Pomoc potrzebującym do 2020 roku

Rząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego ” Pomoc Żywnościowa ” na lata 2014-2020. Do tej pory program nazywał się PEAD i jego głównym celem jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie. Polska przystąpiła do programu w 2004 roku, jako jedna z pierwszych. I teraz PEAD zamienia się w FEAD, czyli europejski fundusz pomocy najbardziej potrzebującym. W Polsce będzie się on nazywać Program Operacyjny ” Pomoc Żywnościowa”. Zabiegałem o to z senatorem Augustynem. Program obejmie w Polsce 2,5 mln osób – mówi senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie. Federacja Banków Żywności jest w gronie 4 organizacji pozarządowych, które będą realizować w 2014 Program Operacyjny ” Pomoc Żywnościowa”. Realizować go będą również Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie będzie kierowane przez dostarczenie produktów spożywczych wysokiej jakości lub zapewnienie posiłku. W latach 2014-2015 w pierwszej kolejności pomocą mają być objęte osoby, których dochody nie przekraczają 684 zł na członka rodziny lub 813 zł w przypadku osoby samotnej. W uzasadnionych przypadkach z pomocy będą mogły skorzystać osoby które, nie spełniają tego warunku. Od 2016r. kryteria mogą ulec zmianie ( nowe zasady będą ogłaszane w wytycznych ). Program będzie realizowany w oparciu o cztery podstawowe operacje: dostawy żywności, dystrybucję żywności, działania na rzecz włączenia społecznego oraz działania dotyczące pomocy technicznej. Program Operacyjny ” Pomoc Żywnościowa ” będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w proporcji : 85 % i 15 %. Wstępna alokacja środków dla Polski na realizację programu w latach 2014-2020 wynosi 473 mln 359 tys. 260 euro, wkład krajowy to 83 mln 533 tys. 987 euro. Bank Żywności w Koninie pomaga ok. 30 tyś. osób z subregionu konińskiego. Do tej pory rozdał 12 tysięcy ton żywności, około 100 tirów rocznie. Z Bankiem Żywności w Koninie nasza Gmina współpracuje od wielu lat, najpierw poprzez działalność Towarzystwa Samorządowego a obecnie od 2011r. dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie. Wydawanie żywności osobom i rodzinom potrzebującym przebiega w ścisłej współpracy z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie. W okresie od stycznia do końca kwietnia bieżącego roku wydaliśmy artykuły spożywcze przyznane poza limitem z zapasów dokonanych przez Bank Żywności w Koninie z roku 2013. Pierwsze dostawy nowego programu planowane są na wrzesień lub październik 2014r. Osoby i rodziny, które będą chciały skorzystać z tej formy pomocy muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie i złożyć wniosek u pracownika socjalnego.

 

źródło: www.mgops.sompolno.pl

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane