Dziś jest:

Poświęcenie Nowego Samochodu w Mostkach

Autor: / Możliwość komentowania Poświęcenie Nowego Samochodu w Mostkach została wyłączona / 314 Wyświetleń / 6 maja 2016

Uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach.

1 Maja uroczystość rozpoczęła się od przemarszu strażaków, pocztów sztandarowych OSP z terenu gminy Sompolno oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie. W kościele została odprawiona msza św. koncelebrowana przez Proboszcza ks. kan.  Jana Frączek .

Po mszy św. Druhowie w wspólnym szyku przejechali pod remizę strażacką w Mostkach, gdzie odbyło się  poświęcenie oraz przekazanie  zgodnie z ceremoniałem OSP nowego samochodu. Dowódca uroczystości druh Marek Wesołowski złożył meldunek druhowi Andrzejowi Piaskowskiemu Prezesowi Zarządu Powiatowego Z OSP RP. Po złożonym meldunku nastąpił akt odegrania hymnu. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach Dh  Andrzej Stasiak po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, poprosił księdza o poświecenie nowego samochodu. Po odczytaniu decyzji Burmistrza Miasta Sompolno przez Prezesa Zarządu Miejsko- Gminnego OSP RP w Sompolnie Dh Łukasza Jankowskiego, Burmistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bednarek wręczył kluczyki kierowcy OSP Mostki Dh Lechowi Plebańskiemu. Po przekazaniu kluczy do samochodu Burmistrz Miasta Sompolno złożył gratulacje i życzył im samych sukcesów oraz, aby ten pojazd służył jak najlepiej całej społeczności naszej gminy.

Samochód został zakupiony na koniec 2015 r. Jako jedyny, w powiecie konińskim, w kategorii zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego otrzymał on dofinansowanie od Oddziału Wojewódzkiego Związków OSP RP w Poznaniu w wysokości 106 250,03 zł. Kosz dofinansowania z budżetu Gminy wyniósł 37 605, 97 zł. Suma zakupu nowego pojazdu wyniosła 143 856,00 zł.

Nowy pojazd zastąpił wysłużony, ponad 40 letni samochód marki Żuk. Jest to pierwszy, w historii straży w Mostkach pozyskany nowy samochód. Pojazd posiada na swoim wyposażeniu zbiornik wodny oraz zbiornik na środek pianotwórczy z agregatem wysokociśnieniowym. Jest w pełni przygotowany do brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń dla wzorowego strażaka oraz za wysługę 5 i 10 lat dla ochotników OSP w Mostkach. Odznaczenia dokonał Prezes Powiatowy oraz Prezes Gminny ZOSP RP.

Odznakę wzorowego strażaka otrzymał Dh. Henryk Bąkowski. Odznakę za wysługę  X lecia otrzymał Dh Michał Simiński, Dh Szymon Kiek, Dh Kamil Klimczak, Dh Andrzej Brzoski, Dh Andrzej Rewers. Odznakę za wysługę V lecia otrzymał Dh lecie Wiktor Mikołajczyk, Dh Piotr Kwiatkowski, Dh Wiktor Markowski, Dh Krystian Markowski.

Na zakończenie uroczystości Prezes OSP w Mostkach podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nowy samochód został zakupiony oraz podziękował za tak liczne przybycie.

Przeczytaj również: