Dziś jest:

Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne

Autor: / Możliwość komentowania Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne została wyłączona / 235 Wyświetleń / 3 listopada 2017

21 października 2017r. Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, Skarbnik Gminy Sompolno Magdalena Podlasińska oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pani Agnieszka Juskowiak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.”Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.

 Kwota dofinansowania to 887 251,76 zł.

Suma kosztów operacji objęta wnioskiem  1 141 669,23 zł.

Po przebudowie powstanie trójoddziałowe przedszkole dla 32 dzieci, które spełniać będzie standardy i wymogi niezbędne dla obiektów przedszkolnych i harmonijnie nawiązywać będzie do otaczającego go parku (zabytkowy zespół dworski). Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, w tym parking dla pracowników i rodziców z drogą dojazdową i trawnik.

Po adaptacji budynku komunalnego powstaną: Na parterze: – trzy sale zajęć/zabaw, – 3 oddziały węzłów sanitarnych (łazienki), – zmywalnia-4,1m² -pomieszczenie rozdziału posiłków(kuchnia cateringowa) – szatnia z korytarzem,-klatka schodowa, – przedsionek, – korytarz.  Na poddaszu: – klatka schodowa, – pomieszczenie socjalne, – wc, -pom. Porządkowe, – gabinet dyrektora, – korytarz,- pozostałe: poddasze nieużytkowe. W piwnicy: – 3 pomieszczenia techniczne, korytarz.

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590