Dziś jest:

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś-Biele

Autor: / Możliwość komentowania Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Nowa Wieś-Biele została wyłączona / 305 Wyświetleń / 25 lipca 2016

W lipcu rozpoczęto zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3202P na odcinku Nowa Wieś-Biele”. Inwestycja obejmuje cięcie istniejących nawierzchni bitumicznych, roboty pomiarowe, frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, utwardzenie poboczy gruntowych warstwą tłucznia kamiennego, wykonanie zjazdów indywidualnych z betonu asfaltowego oraz zagospodarowanie terenów nieurządzonych. Dodatkowo projekt przewiduje odwodnienie  poprzez nadanie odpowiednich spadów oraz wymianę istniejącego oznakowania pionowego na znaki foliowane drugiej generacji. Odcinek objęty inwestycją to droga z Nowej Wsi przez Biele w kierunku Sompolna. Długość odcinka wynosi 1170,0 m natomiast szerokość 5,0m. Planowana inwestycja przebiega w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej.

Powyższa inwestycję wykonuje:
Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk Marek Begier,
ul. Wiosny Ludów 58,
62-330 Nekla

Gmina Sompolno udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w wysokości 150.000,00 zł.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 313.700,76 zł

13819490_1219198924778019_1394896258_n

Przeczytaj również: