Dziś jest:

Przebudowa ul. Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku

Autor: / Możliwość komentowania Przebudowa ul. Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku została wyłączona / 84 Wyświetleń / 10 października 2019

2 października 2019r. Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, Skarbnik Gminy Magdalena Podlasińska i Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski podpisali umowę  o przyznaniu pomocy dla projektu pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku” współfinansowanego  w ramach operacji typu„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, PROW 2014-2020.

Kwota dofinansowania to 2 431 244 zł. Suma kosztów operacji objęta wnioskiem – 3 820 909,55 zł

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel:zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę konstrukcji nawierzchni  o zwiększonych parametrach na ul. Warszawskiej oraz na drodze gminnej w Sompolinku  o łącznej długości 1 386,5 mb oraz poprzez budowę infrastruktury towarzyszącej – wykonanie chodników.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590