Dziś jest:

Przebudowa ulicy 11 Listopada w Sompolnie

Autor: / Możliwość komentowania Przebudowa ulicy 11 Listopada w Sompolnie została wyłączona / 554 Wyświetleń / 29 grudnia 2015

W grudniu rozpoczęto zadanie pn. przebudowa ulicy 11 Listopada w Sompolnie w obrębie skrzyżowania z ulicą Św. Barbary. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych osób korzystających z budynku usługowego oraz budynku Urzędu Miejskiego.

Zakres zadania obejmował m.in. : nowe miejsca postojowe prostopadłe, wyokrąglenie terenu zieleni obrzeżem betonowym, połączenie krawędzi jezdni zjazdu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną,  obramowanie istniejącego parkingu za pomocą krawężników, odwodnienie zjazdu oraz miejsc postojowych.

Powyższą inwestycje wykonało  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Sompolnie 62-610, ul. Piotrkowska 39.

Powiat Koniński przekazał z własnego budżetu Gminie Sompolno kwotę 70.000,00 zł na wykonanie wymienionego zadania.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł : 69.900,00 zł

Przeczytaj również: