Dziś jest:

Przebudowa ulicy 11 Listopada w Sompolnie

Autor: / Możliwość komentowania Przebudowa ulicy 11 Listopada w Sompolnie została wyłączona / 564 Wyświetleń / 29 grudnia 2015

W grudniu rozpoczęto zadanie pn. przebudowa ulicy 11 Listopada w Sompolnie w obrębie skrzyżowania z ulicą Św. Barbary. Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów samochodowych osób korzystających z budynku usługowego oraz budynku Urzędu Miejskiego.

Zakres zadania obejmował m.in. : nowe miejsca postojowe prostopadłe, wyokrąglenie terenu zieleni obrzeżem betonowym, połączenie krawędzi jezdni zjazdu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną,  obramowanie istniejącego parkingu za pomocą krawężników, odwodnienie zjazdu oraz miejsc postojowych.

Powyższą inwestycje wykonało  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Sompolnie 62-610, ul. Piotrkowska 39.

Powiat Koniński przekazał z własnego budżetu Gminie Sompolno kwotę 70.000,00 zł na wykonanie wymienionego zadania.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł : 69.900,00 zł

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590