Dziś jest:

Sieć gazowa w gminie Sompolno?

Autor: / Możliwość komentowania Sieć gazowa w gminie Sompolno? została wyłączona / 383 Wyświetleń / 20 stycznia 2016

Sieć gazowa w gminie Sompolno? Dlaczego nie? – można by zapytać.

Pierwszy krok w tym kierunku został wykonany. Burmistrz Miasta Pan Roman Bednarek podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa.  W liście możemy przeczytać między innymi że:

Strony niniejszego listu wyrażają wolę podjęcia działań, zgodnie z ich możliwościami i przyznanymi przepisami prawa kompetencjami, które umożliwiają realizację inwestycji polegajacej na rozbudowie sieci gazowej PSG w celu zaopatrzenie w paliwo gazowe- gaz ziemny  miejscowości Lipiny, Przystronie, Paprocin, Mostki, Mąkolno, Wierzbie, Szczerkowo Sompolno.

Polska Spółka Gazownictwa zobowiązuje się podjąć starania w celu zrealizowania inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi. Natomiast Gmina zobowiązuje się podjąć starania w celu dostosowania urządzeń energetycznych w istniejących budynkach użyteczności publicznej.

źródło: sompolno24.pl

 

Przeczytaj również: