2.8 C
Sompolno
niedziela, 29 maja, 2022
Strona głównaAktualnościWydarzeniaSompoleński Kiermasz Wielkanocny

Sompoleński Kiermasz Wielkanocny

Regulamin Sompoleńskiego Kiermaszu Wielkanocnego

 

 1. Organizatorem Kiermaszu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie i Stowarzyszenie Sady Sompolna oraz Burmistrz Miasta Sompolno. Kiermasz odbędzie się w pierwszą niedzielę kwietnia, tj. 02.IV.2017 r. w godz. 10.00 – 14.00. Kiermasz odbędzie się na Rynku Miejskim w Sompolnie.
 2. Celem Kiermaszu jest:
 • promowanie produktów lokalnych,
 • podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów wielkanocnych wśród lokalnej społeczności,
 • propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, seniorów, podopiecznych placówek oświatowych oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem,
 • aktywizacja działań artystycznych grup i podmiotów działających na terenie Gminy Sompolno,
 • rozwijanie dziecięcej inwencji i pomysłowości twórczej, doskonalenie umiejętności manualnych dzieci, integrowanie dzieci i ich rodziców podczas wspólnego wykonywania dekoracji, ozdób świątecznych, kartek, itp., uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych,
 1. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu:
 • Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału w terminie do 17 marca 2017 roku.
 • Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Sompolnie osobiście, telefonicznie ( 63 2714 054) bądź w formie elektronicznej – e-mailem: gmina@sompolno.pl.
 • W Kiermaszu mogą wziąć udział uczniowie szkół, przedszkoli, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne prowadzące działalność na terenie Gminy Sompolno. Na stoiskach mogą być prezentowane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, kartki wielkanocne i inne a także wyroby cukiernicze (mazurki, ciastka, ciasta i inne).
 • Organizator dopuszcza możliwość udziału podmiotów z poza terenu Gminy Sompolno.
 • UDZIAŁ W KIERMASZU DLA WYSTAWCÓW JEST BEZPŁATNY!
 • Organizator z racji zorganizowania kiermaszu nie czerpie żadnych korzyści majątkowych, ani nie pobiera żadnych opłat od uczestników kiermaszu.
 • Organizator nie ingeruje w sprzedaż produktów. Za przestrzeganie regulacji prawnych dotyczących sprzedaży odpowiada wystawca.
 • Organizator Kiermaszu zapewnia zgłoszonym Uczestnikom stanowisko wystawiennicze – stolik plus krzesła, jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
 • Organizator Kiermaszu przekaże uczestnikom przygotowane stanowiska wystawienniczo w dniu imprezy od godz. 9.00.
 • Wystawcy są zobowiązani, aby dekoracja stoiska była estetyczna i nawiązywała do dekoracji wielkanocnych.
 • Organizator wybierze najładniejsze stoisko, oraz przekaże nagrodę.
 • Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy na udostępnionym mu przez organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 • Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie trwania kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.
 • Na terenie Kiermaszu obowiązuje bezwzględny zakaz stwarzania niebezpiecznych sytuacji, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania Kiermaszu.
 • Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie www.sompolno.pl.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Sompoleńskiego Kiermaszu Wielkanocnego bez podania przyczyny.
POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane