Dziś jest:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JUŻ DZIAŁA!

Autor: / Możliwość komentowania SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JUŻ DZIAŁA! została wyłączona / 1362 Wyświetleń / 27 czerwca 2016

Pomysł na utworzenie „Sompoleńskiej Spółdzielni Socjalnej Nasza Przyszłość” powstał w oparciu o obserwację lokalnego środowiska. Gmina Sompolno wraz ze stowarzyszeniem „Sady Sompolna” wyszła z inicjatywą utworzenia spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia działa od 6 czerwca.

Spółdzielnia Socjalna korzysta ze wsparcia finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe, projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków EFS.

Za prowadzeniem działalności w takiej formie przemawia reintegracja społeczna i zawodowa, która ma na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu. Gmina wspiera taką formę działalności i jest w stanie zapewnić stałe, powtarzające się zlecenia w zakresie usług oferowanych przez spółdzielnię, co zapewni ciągłość pracy dla osób zatrudnionych w spółdzielni.

Na dzień dzisiejszy spółdzielnia oferuje usługi w zakresie: utrzymania porządku i czystości w gminie Sompolno, wykaszania rowów i poboczy, koszenia trawników, doręczania przesyłek listowych i paczek, usługi kurierskie (usługa głównie na zlecenie gminy i jej jednostek organizacyjnych).

Spółdzielnia planuje poszerzyć swoją działalność o: opiekę nad grobami, polegającą na kompleksowym zadbaniu o czystość i estetykę grobów, usługi sprzątające mieszkań i biur, usługi opiekuńcze dla osób starszych, usługi opiekuńcze dla dzieci (opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym), usługi animatora podczas różnego rodzaju imprez. Usługi świadczone przez Sompoleńską Spółdzielnię Socjalną Nasza Przyszłość” dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek wierzy i jednocześnie ma nadzieję, że pomoc (użyczenie budynku i zapewnienie ciągłości zleceń) udzielona spółdzielni zaowocuje w przyszłości wieloma korzyściami dla naszej lokalnej społeczności ze szczególnym  uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie oraz przyczyni się do dalszego rozwoju tego przedsiębiorstwa.

W najbliższym czasie zostaną rozpowszechnione ulotki i plakaty informujące o szczegółach poszerzenia działalności spółdzielni. Siedzibą spółdzielni będzie wyremontowany budynek położony w Sompolnie przy ul. Brzozowej 5a, przekazany nieodpłatnie w użyczenie przez Gminę. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 506 051 114.

Przeczytaj również: