Dziś jest:

Stypendia pomostowe 2014/2015

Autor: / Możliwość komentowania Stypendia pomostowe 2014/2015 została wyłączona / 120 Wyświetleń / 24 maja 2014

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIII edycji “Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015”. Stypendia te będą przyznawane tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych ( dziennych ) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i spełniają łącznie następujące kryteria:
a) dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych;
b) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
c) pochodzą z rodzin w których dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
d) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90 ( liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Osoba ubiegająca się o stypendium samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku). Wnioski wypełnia się on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl do 18 sierpnia 2014 ( do godziny 16-ej ). Kandydat wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12. Po dniu 22 sierpnia 2014r. wnioski nie będą przyjmowane. “Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015” dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590