2.8 C
Sompolno
poniedziałek, 28 listopada, 2022
Strona głównaAktualnościŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 1000 ZŁ

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 1000 ZŁ

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz. 1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą miedzy innymi:

  • Osoby bezrobotne,
  • Studenci,
  • Rolnicy,
  • Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • Osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego to 1000,00 zł miesięcznie

Przy przyznawaniu świadczenia nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni.

UWAGA!

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie na okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu macierzyńskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o świadczenia rodzicielskie są przyjmowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2a.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzicielskich można uzyskać w siedzibie Miejsko‑Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie lub na stronie internetowe www.mgops.sompolno.pl

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane