Dziś jest:

Tag : samorząd

Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ADRES: ul. Gimnazjalna 2a 62-610 Sompolno KONTAKT: Tel: (63) 271 48 22 Mail: opssompolno@wp.pl STRONA INTERNETOWA: www.mgops.sompolno.pl KIEROWNIK: Tomasz Majewski Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie ADRES: ul. Piotrkowska 8 62-610 Sompolno KONTAKT: Tel: (63)…

0 Komentarzy / Wyświetleń: 0 / 6 czerwca 2014

Rada miejska

Rada miejska

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE 1) Nowakowski Ryszard – Przewodniczący Rady Miejskiej 2) Imbiorkiewicz Edyta – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 3) Adamczak Roman 4) Bartosik Bartosz 5) Kowalski Mirosław 6) Malicka Małgorzata 7) Malinowski Karol 8) Nijak Krzysztof 9) Piasecki Krzysztof 10) Prętnicki Andrzej…

0 Komentarzy / Wyświetleń: 0 / 6 czerwca 2014

Kierownictwo

Kierownictwo

Skarbnik Gminy Magdalena Podlasińska Tel. (+48) 63 27 1 40 54 Pokój nr 15     Zastępca Burmistrza / Kierownik Administracyjny Urzędu Joanna Raźniewska Tel. (+48) 63 271 40 54 Pokój nr 14            

0 Komentarzy / Wyświetleń: 0 / 6 czerwca 2014

Burmistrz

Burmistrz

  Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek Tel. (+48) 63 27 14 054 Pokój nr 12 Przypominamy o cotygodniowych dyżurach Burmistrza Miasta Sompolno zorganizowanych dla mieszkańców. Przyjść na spotkanie z Burmistrzem można w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 11.00…

0 Komentarzy / Wyświetleń: 0 / 6 czerwca 2014

Wnioski mrozowe 2014

W zwi?zku ze zg?oszeniami przez producentów rolnych szkód powsta?ych na skutek „przymrozków wiosennych”, Burmistrz Miasta Sompolno potwierdzi? wyst?pienie kl?ski ?ywio?owej i powiadomi? o tym fakcie Wojewod? Wielkopolskiego. W zwi?zku z powy?szym Urz?d Miejski w Sompolnie informuje, ?e na stronie internetowej…

4 Komentarze / Wyświetleń: 106 / 23 maja 2014

Z okazji Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza Wsi

Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za Waszą pracę i zaangażowanie w realizację zamierzonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Z okazji Waszego święta życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz…

4 Komentarze / Wyświetleń: 62 / 7 marca 2014

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkół

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam podziękowania za wkład włożony w wychowanie naszych dzieci, za Waszą cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie. Życzę, abyście każdego dnia na nowo odkrywali wartość i głęboki sens pracy edukacyjno-wychowawczej, która dokonuje się w szkolnych murach. Przyjmijcie…

4 Komentarze / Wyświetleń: 71 / 14 października 2013

Środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sompolnie

W dniu 16 września br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał z Gminą Sompolno umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 7,7 mln zł. Dofinansowanie ze środków WRPO…

4 Komentarze / Wyświetleń: 61 / 18 września 2013

65-lecie OSP w Mostkach

W dniu 15 czerwca 2013r. w Mostkach odbyła się uroczystość jubileuszu 65-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach. Na wstępie uroczystości zaprezentowana została krótka historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkach. Jednostka otrzymała nowy sztandar. Fundatorzy sztandaru dokonali wbijania gwoździ w…

4 Komentarze / Wyświetleń: 110 / 28 czerwca 2013

Świetlica Socjoterapeutyczna w Sompolnie

15 lutego Rada Miejska w Sompolnie podjęła Uchwałę w sprawie utworzenia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sompolnie, która mieści się w budynku przy ul. Gimnazjalnej 2A. W dniu 4 marca br. została ona uroczyście otwarta oraz poświęcona przez ks. prałata Wojciecha Krzywańskiego….

4 Komentarze / Wyświetleń: 441 / 7 marca 2013