Dziś jest:

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Autor: / Możliwość komentowania Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji – KONSULTACJE SPOŁECZNE została wyłączona / 112 Wyświetleń / 24 listopada 2016

Zarząd Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian
w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w zakresie przedsiębiorczości,
dotyczących wniosków o przyznanie pomocy w ramach rozwijania działalności gospodarczej.
Z wnioskiem o zmianę lokalnych kryteriów wyboru wystąpiła Rada Stowarzyszenia „Wielkopolska
Wschodnia” na posiedzeniu w dn. 22.11.2016 r. uzasadniając to potrzebą zwiększenia efektywności we wdrażaniu
LSR, głównie w zakresie wskaźników produktu i rezultatu.
Proponowane zmiany w lokalnych kryteriach wyboru dotyczą:
1) Kryterium nr 2 Wnioskowana kwota pomocy – proponuje się zwiększenie liczby przyznawanych punktów
za wnioskowaną kwotę pomocy w przedziale 25 000,00 zł – 100 000,00 zł z 3 pkt
do 10 pkt
2) Kryterium nr 3 Utworzenie miejsc pracy w wyniku realizacji operacji – proponuje się zmniejszenie liczby
przyznawanych punktów za liczbę tworzonych miejsc pracy, w sposób następujący:
– 1 miejsca pracy – z 3 pkt do 2 pkt
– 2 miejsc pracy – z 6 pkt do 4 pkt
– 3 i więcej miejsc pracy – z 9 pkt do 6 pkt
– w przypadku operacji nie tworzących miejsc pracy (dotacja do 25 000,00 zł na inwestycje utrzymujące
miejsca pracy) – z 3 pkt do 2 pkt
Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji (w tym sposób konsultacji społecznych) jest
dokonywana w oparciu o pkt. 16 Procedury oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla
operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł.
Konsultacje społeczne w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji są przeprowadzane wyłącznie
w formie konsultacji elektronicznych.
Udział w konsultacjach może wziąć każdy zainteresowany podmiot lub osoba fizyczna z obszaru
Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego, który jest dostępny na
stronie internetowej Stowarzyszenia: www.wielkopolskawschodnia.pl oraz stronach internetowych gmin
członkowskich (www.babiak.org.pl, www.gminakolo.e-witryna.info, www.gminakramsk.pl, www.krzymow.pl,
www.sompolno.pl, www.wierzbinek.pl). Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail:
fundusze@wielkopolskawschodnia.pl w terminie: 24.11.2016 – 02.12.2016 r. (w ostatnim dniu konsultacji
formularz konsultacyjny musi zostać przesłany do godz. 15.00).

DO POBRANIA:

wzor-formularza-konsultacji

ws_unia

Przeczytaj również:

Ograniczenia w obsłudze interesantóww Urzędzie Miejskim w Sompolnie

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Sompolnie. 

1. Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, pocztową, faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub E-PUAP.

2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w urzędzie tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym i rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie należy ściśle stosować się do wyznaczonej daty i godziny ustalonej wizyty.

3. Punkt kasowy SGB Wierzbinek znajdujący się w siedzibie urzędu zostaje zamknięty. 

 

4. Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

- sporządzenia aktu zgonu

- wydania dowodu osobistego

 

Dane kontaktowe:

tel: 63 271 40 54

mail: gmina@sompolno.pl

E-PUAP: /umsompolno/skrytka

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.sompolno.bip.net.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590