Parafie gminy Sompolno

Dekanat Sompolno – Diecezja Włocławska

62-610 Sompolno
ul. 11 Listopada 2,
tel./fax kancelarii i proboszcza: 63 271 40 48

Dekanat sompoleński tworzą parafie:
Sompolno, Lubstów, Lubstówek, Mąkolno, Racięcice, Lubotyń (gmina Babiak), Sadlno (gmina Wierzbinek).

Dziekan dekanatu: ks. Wojciech Krzywański, Sompolno
Wicedziekan: ks. mgr Sławomir Mrugała, Lubstówek
Ojciec duchowny: ks. Stanisław Kasza, Lubstów
Duszpasterz służby liturgicznej i młodzieży: ks. mgr Mariusz Wielgocki, Sompolno
Duszpasterz rodzin: ks. Ireneusz Bublicki, Lubotyń
Duszpasterz rolników:

SOMPOLNO
Parafia św. Marii Magdaleny
ul. 11 Listopada 2, 62-610 Sompolno
Proboszcz: tel/fax 63 271 40 48
Wikariusz: tel. 63 272 47 53

Odpusty: NMP Królowej Polski (3 V), św. Marii Magdaleny (22 VII), , św. Hieronima – „Na Puszczy” (ostatnia niedziela września);

Porządek nabożeństw:
Niedziele i święta: 8.00; 9.30; 11.30; 17.00 (okres letni); 16.00 (okres zimowy)
Święta zniesione: 8.00; 9.30; 17.00;
Dni powszednie: 7.00 i 18.00 (okres letni); 7.00 i 17.00 (okres zimowy)
W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) Mszy świętej popołudniowej nie ma.

Miejscowości tworzące parafię:
z gminy Sompolno: Sompolno, Belny (4 km), Dąbrowa (1 km), Józefowo (2), Nadjezioro (2), Olszewo (2), Sompolinek (1), Spólnik (4), Szczerkowo (1), Kolonia Wierzbie (3);
z gminy Wierzbinek: Ciepłowo (4), Dziadoch (3), Łysek (2), Nykiel (5), Rybno (3), Synogać (5), Teresewo (2), Zakrzewek (4), Zaborowo (1 domostwo) (6 km).
Liczba mieszkańców parafii: 4950 (około 1500 rodzin)

Świątynie innych wyznań: kościół wyznania ewangelicko-augsburskiego (czynny w ostatnią niedzielę miesiąca).

Wieś Sompolno wzmiankowana jest już w 1242 roku, natomiast kościół parafialny drewniany w, 1415 r., który według wizytacji z 1766 r. był w ruinie. W 1780 r. wzniesiono nowy kościół z drewna, który rozebrano w 1844 r., by na jego miejscu wybudować w latach 1845 –1847 nowy kościół, istniejący do naszych czasów. Kościół ten został wzniesiony z cegły w stylu neogotyckim, jednonawowy, otynkowany. Strop drewniany, płaski. W latach 1978 – 1980 został rozbudowany według projektu architekta inż. Bronisława Awgula z Torunia. Całość została pokryta blachą ocynkowaną. Położono nowe tynki zewnętrzne. Konsekracji rozbudowanej świątyni dokonał w roku 1984 biskup włocławski Jan Zaręba.
W prezbiterium obecnego kościoła znajduje się figura Chrystusa Ukrzyżowanego – rzeźba z drewna z drugiej połowy XVIII w., barokowa, zabrana z poprzedniego, drewnianego kościoła. Parafia posiadała pacyfikał srebrny, który został skradziony przez nieznanych sprawców w roku 1994. Jest również zabytkowa monstrancja z XVIII w.
Obok kościoła została wzniesiona dzwonnica, w której umieszczono dwa dzwony. Dzwonnica odnowiona w roku 1995.
Część zabytkowa gruntownie odrestaurowana z nowym ołtarzem poświęconym przez ks. bp Wiesław Mering 8 listopada 2009 roku.
W Sompolnie przy ul. Błankowej, na tzw. Puszczy jest kościół p.w. św. Hieronima. Zbudowany z bali na starym, zabytkowym cmentarzu w roku 1732. Restaurowany w latach 1807, 1986 i 1998. Naprawiono dach, wymieniono niektóre belki, drzwi, zabezpieczono okna przez siatkowanie. Kościół jest zbudowany na planie ośmioboku wydłużonego. Nad wejściem znajduje się wieżyczka – sygnaturka. Do tego kościoła przynależy obraz św. Hieronima z XVIII w., który przez niefachowe renowacje został zniekształcony i wymaga nowych prac konserwatorskich. Ze względu na bezpieczeństwo przechowywany jest w kancelarii parafialnej, a wystawiany bywa w ostatnią niedzielę września w czasie uroczystości odpustowych „Na Puszczy”. Na uwagę zasługuje też fragment drewnianej balustrady z XVIII w.
W parafii jest kilka krzyży przydrożnych oraz kapliczek Najświętszej Maryi Pannie.

LUBSTÓW
Parafia św. Jadwigi
ul. Jeziorna 4, Lubstów,
62-610 Sompolno,
tel. 063 271 59 77

Proboszcz: ks. dr Lucjan Górniak
Senior: ks. kan. Stanisław Kasza

Odpusty: NMP Szkaplerznej (16 VII), św. Jadwigi (niedziela po 16 X), św. Barbary (4 XII)- tradycyjne uroczystości parafialne;

Porządek nabożeństw:
Niedziele i święta: 9.00; 11.30; 16.00;
Święta zniesione: 9.00; 11.30; 18.00;
Dni powszednie: 7.15 lub 18.00;

Parafia obejmuje miejscowości:
Lubstów, Błonawy (3 km), Bronisława (4), Młynek (2), Nowa Wieś (3), Płoszewo (4), Police (4), Zofia (3) – gm. Sompolno; Ignacewo (6), Pogoń (7), Pogorzele (7), Smólniki (7), Wierzelin (5) – gm. Ślesin.

Parafia Lubstów w 1884 roku liczyła 1650 osób

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. ŚW. JADWIGI:
a) kościół, murowany z 1534roku, przebudowa prezbiterium w 1753 roku, bud. Herman Cygler, remont w 1971, 1992r. R.Z. A-80/77 z 1965r.
b) dzwonnica, murowana z 1758 r., bud. Herman Cygler, remont w 1971,1992, R.Z. A-80/77 z 1965r.
c) plebania z 1810 r., remont w 1980r., R.Z. A-112/697 z 1969r.
d) ogrodzenie z bramą, mur-kamień z 2 połowy XVIII w., remont w 1971 i 1992r.
e) domparafialny ul. Jeziorna 2, mur., z 1 połowy XIX w.
Grobowiec Rodziny Słubickich z 1888r. obecnie kaplica, R.Z. A-442/184 z1990r.

Lubstów leży nad jeziorem tej samej nazwy. Pierwsza wzmian­ka o tej miejscowości znajduje się w dokumencie z 1393 r. Miejscowość ta była zawsze własnością szlachecką.
Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej istniała prawdopodobnie na poczatku XV w. Założyli ją dziedzice majątku Lubstów, którzy ufundowali jednocześnie okazałą, jak na owe czasy świątynię.
Kościół obecny zbudowano na miejscu poprzedniego w 1534 r. z fundacji Jana i Bartłomieja Lubstowskich w stylu późnogotyckim z wieloma elementami Renesansu. Restaurowany w 1753 roku (przebudowa prezbiterium) przez majstra murarskiego i cieślę Hermana Cyglera dla Rafała Radojewskiego ówczesnego dziedzica Lubstowa. W miejsce wieńczącej prezbiterium absydy postawiono ścianę prosta. W 1759 r. Rafał Radojewski zlecił odrestaurowanie całego kościoła zmieniając styl gotycki na barokowy. Pochodzący z tamtych czasów rokokowy wystrój wnętrza dobrze harmonizuje z zewnętrznym kształtem świątyni. Obok zbudowano dzwonnicę.
Szczyt elewacji zachodniej o falistym wykroju rozczłonkowany laskowaniem i trzema kondygnacjami uskokowych wnęk arkadowych, na osi portal ostrołukowy (obecnie w kruchcie) nad nim okna okrągłe i fragmenty fryzów z cegieł układanych na kant. Dach dwuspadowy kryty dachówką, w 1992 r. blacha. Kościół otacza murowany niezbyt wysoki parkan. Brama wyjściowa znajduje się w dzwonnicy, do której przylegają dwa niewielkie pomieszczenia. Całość murowana z cegły.
Naprzeciw kościoła znajduje się plebania zbudowana w 1810 r. Murowana otynkowana parterowa. Pięcioosiowa z wejściem ujętym w dwie wgłębne kolumny. Obok plebani w 1919 r. zbudowano organistówkę.

LUBSTÓWEK
Parafia św. Mateusza Apostoła
Lubstówek,
62-610 Sompolno,
tel. 063 248 05 85

Proboszcz: ks. mgr Sławomir Mrugała

Odpusty: św. Anny (26 VII), św. Mateusza Apostoła (21 IX – przenoszony na niedzielę);

Porządek nabożeństw:
Niedziele i święta:8.30; 10.00; 11.30;
Święta zniesione: 10.00; 17.00;
Dni powszednie: 8.00;

Parafia obejmuje miejscowości:
Lubstówek, Marianowo, Łagiewniki i Stefanowo. Na tym terenie mieszka ok. 700 mieszkańców.

Parafia św. Mateusza Apostoła
Według informacji zawartych w Roczniku Diecezjalnym, wieś Lubstówek, położona na południowym brzegu Jeziora Lubstowskiego, wzmiankowana po raz pierwszy w źródłach pisanych w 1520 r. była własnością szlachecką. Parafia została założona na przełomie XIV i XV wieku. Do 1818 r. należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. Druga erekcja parafii nastąpiła w 1936 r.
Stawiane w tym miejscu kolejne kościoły drewniane ulegały zniszczeniu. Obecnie istniejący kościół pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła został wzniesiony w 1639 r. z fundacji Aleksandra Głębockiego, archidiakona gnieźnieńskiego, i Magdaleny z Krzyckich Głębockiej, właścicieli Lubstówka. Konsekrowano go w l964 r. W latach 1969-70 był remontowany. Kapitalny remont pod nadzorem konserwatorskim został przeprowadzony w latach 80. XX wieku.
Kościół jest budynkiem drewnianym konstrukcji zrębowej, jednonawowym, z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Nawę i prezbiterium przykrywa wspólny dach dwuspadowy, kryty gontem (ostatnio przełożony w 1984 r.), tworzący przy prezbiterium wydatny okap. Stojąca przy nawie niska wieża posiada gontowy dach namiotowy.
Wczesnobarokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z okresu budowy kościoła.
W czasie II wojny światowej kościół został zamknięty przez Niemców (od 25 sierpnia 1940 r. do zakończenia wojny). W tym okresie stracił figury, dzwony oraz sprzęt liturgiczny. Duszpasterstwo było prowadzone do momentu aresztowania proboszcza — ks. Stefana Kopani, 25 sierpnia 1940 r. Wznowiono je dopiero po zakończeniu wojny.
Rekolekcje odbywają się w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Sakrament chorych udzielany jest na każde wezwanie oraz generalnie dwa razy do roku (Adwent i Wielki Post). Pierwszą komunię św. dzieci przyjmują w ostatnią niedzielę maja.

MĄKOLNO
Parafia św. Andrzeja Apostoła
Mąkolno
ul. Pl. Kościelny 1,
62-610 Sompolno,
tel. 063 271 50 15

Proboszcz: ks. kan. mgr Jan Frączek

Odpusty: św. Andrzeja Apostoła (29 XI), św. Jana Chrzciciela – tradycyjna uroczystość parafialna, Imienia Maryi- Matki Bożej Mąkoleńskiej (12 IX) – tradycyjna uroczystość parafialna;

Porządek nabożeństw:
Niedziele i święta: 8.00; 9.30; 11.30;
Święta zniesione: 9.30; 18.00;
Dni powszednie: 7.30; 17.00; (zima) 18.00; (lato)

Parafia obejmuje miejscowości:
Mąkolno, Chojny (3 km). Grądy (4), Janowice (3,5), Kazubek (6), Mostki (2), Ostrówek (6), Lipiny (6), Paprocin (3), Piaski (4), Przystronie (3), Radowo (4), Romanowo (2,5), Siedliska (1,5), Smolarnia (4), Smólniki (5), Suszewy (5), Sycewo (3), Wroczewo (4), Zakrzewek (3,5) – gm. Sompolno; Brzezie (4) – gm. Babiak.

Liczba mieszkańców: 2410.

Wieś Mąkolno: położona obok jeziora o tej samej nazwie, po raz pierwszy wzmiankowana jest w źródłach historycznych w 1345 r. Parafia zostałatuerygowana na przełomie XIV i XV w. i do 1818 r. należała do archidiec. gnieźnieńskiej.Najpierw istniały tu kościoły drewniane; jeden z nich wzmiankowany jest w 1441 r.
Obecnie istniejący kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła został wzniesiony w la­tach 1749-1750. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Sufit drewnia­ny. Dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę. Gruntowny remont przeprowadzono w 1894 r. Kościół odrestaurowany wewnątrz w 1900 r. Znaczne prace remontowe wykonano także w latach siedemdziesiątych XX w. oraz konserwatorskie w 1995 r. W 1990 r. dobudowano symetrycznie przedsionek. W 1998 r. wymieniono pokrycie dachu z blachy na gonty.
Ściany wewnętrzne i sufit pokryte polichromią neobarokową (na suficie tajemnice różańcowe) z 1900 r., wykonaną przez Aleksandra Przewalskiego. W ołtarzu głównym znaj­duje się pochodzący z 2. pół. XVII w. obraz (w srebrnej sukience z tegoż czasu) Matki Bożej z Dzieciątkiem. Konserwację obrazu oraz sukienek przeprowadzono w latach 1985-1987. W ołtarzach bocznych obrazy: św. Józefa, św. Stanisława BM, św. Andrzeja Ap., św. Walentego. W kościele znajdują się ponadto: malowany na desce barokowy obraz Świętej Rodziny oraz klasycystyczna chrzcielnica z 1800 r., rzeźbiona i polichromowana.
Chór muzyczny, opartyna dwóch słupach, restaurowany w 1900 r., a na nim instru­ment muzyczny z tegoż czasu.
Na cmentarzu grzebalnym kaplica grobowa Walewskich, wybudowana w 1845 r., wstylupóźno klasycystycznym. Odnowiona i przystosowana do użytku publicznego. W czasie okupacji kościół stał zamknięty przez Niemców od 19 VII 1941 do 27 I 1945 r. Wewnętrzny wystrój uległ poważnej dewastacji. Zniszczono znaczną część sprzętów litur­gicznych, a także sześć krzyży przydrożnych i sześć kapliczek maryjnych. Proboszcz ks.JanGąsowski sprawował duszpasterstwo do 19 VII 1941 – do usunięcia go przez Niemców. Potem nie było już oficjalnego dusz­pasterstwa.

RACIĘCICE
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Racięcice,
62-610 Sompolno

Proboszcz: ks. mgr Zbigniew Barcz, tel. 063 262 31 94

Odpust: Narodzenia NMP (8 września)

Porządek nabożeństw:
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 11.30;
Święta zniesione: 10.00; 16.00;
Dni powszednie: 7.00;
Parafia obejmuje miejscowości: Racięcice, Bagno (2 km), Grądy (3), Jaźwiny (3), Jesionka (2), Klonowa (3), Kolonia Racięcice (2), Koszary (2), Łagiewniki Dolne (6), Marianowo (3) – gm. Sompolno; Łuczywno (3), Łuczywno Kolonia (3), Smólniki (6), Szarłatów (6) – gm. Osiek Mały.
Liczba mieszkańców: 1250.

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFII p.w. NARODZENIA Najświętszej Maryi Panny:
a) kościół murowany, neogotyk z 1900 roku wraz z terenem cmentarza przykościelnego. R.Z. A-538/279 z 1998r.
b) plebania, murowana z 2 połowy XIX w.
c) ogrodzenie cmentarne, murowane z 1900r. R.Z.A-538/279 z 1998r. ogrodzenie plebani z ok. 1900r
Wieś Racięcice, wymieniona po raz pierwszy w źródłach pisa­nych w 1418 r., była własnością szlachecką. Parafia została założona na przełomie XIV/XV w.; do 1818 r. należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. W latach 1864-1902 parafia Racięcice była filią parafii Lubstówek. Powtórna erek­cja tej parafii nastąpiła w 1902 r. Pierwsza wzmianka o kościele w tej miejsco­wości pochodzi z pierw­szych lat XV w. Pierwsze kolejne kościoły drewnia­ne uległy zniszczeniu. Ostatnim z nich był kościół wystawiony w 1780 r. przez Andrzeja Mniewskiego, właściciela Racięcic. Obecny kościół parafialny, murowany p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony został w latach 1898-1900 z fundacji Zofii Słubickiej właścicielki Lubstowa i Racięcic, staraniem ks. kanonika Józefa Ornastowskiego. Konsekrowany przez bpa Henryka Kossowskiego, sufragana włocławskiego w 1901 r. Kościół jest murowany, w stylu neogotyckim. Świątynia jest orientowana, trzynawowa z wieżą. Ołtarze są w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby rokokowe św. Marka Ewangelisty i św. Mateusza Apostoła. Mensa ołtarzowa i tabernakulum rokokowe. Naj­cenniejszym zabytkiem kościoła była gotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, rzeźbiona w drewnie, z 1430 r. W 1995 r. została ona skradziona. Na jej miejscu jest obecnie, sprowadzona z Fatimy, figura Matki Bożej Fatimskiej.
W 1967 r. kościół w Racięcicach uległ pożarowi. Zniszczona została wieża, dach i malatura kościoła. Kościół został odbudowany przez ks. Wiesława Szwagrzyka. Malowidła se­cesyjne zostały zamalowane farbami emulsyjnymi (1970 r.). W 1998 r. rozpoczęto renowację i malowanie kościoła. Odtworzono w prezbiterium historyczną polichromię z przełomu XIX i XX w.
Plebania, murowana z 2 połowy XIX w., ogrodzenie plebani i cmentarne, murowane z 1900r.
W czasie okupacji kościół pozostawał zamknięty przez Niemców od czerwca 1941 r. do końca stycznia 1945 r. Wewnętrzny wystrój kościoła uległ poważnej dewastacji, zniszczony został niemal wszystek sprzęt liturgiczny. Do czerwca 1941 r. duszpasterstwo prowadził miej­scowy proboszcz, ks. Jan Topoliński, potem sprawowane było jedynie duszpasterstwo konspiracyjne.