Rada miejska

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

1) Zieliński Jerzy – Przewodniczący Rady Miejskiej
2) Imbiorkiewicz Edyta – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3) Adamczak Roman
4) Drabiński Grzegorz
5) Kowalski Mirosław
6) Lasota Żaneta
7) Majchrzak Ewa
8) Malinowski Karol
9) Nowakowski Ryszard
10) Piasecki Krzysztof
11) Prętnicki Andrzej
12) Szkudlarek Jan
13) Trawińska Michalina
14) Wełnicki Piotr
15) Wojciechowska Mariola