2.8 C
Sompolno
sobota, 23 września, 2023
Strona głównaAktualności112Apel - ostrożnie z ogrzewaniem

Apel – ostrożnie z ogrzewaniem

„Zima to okres ogrzewania mieszkań i domów”

Ze względu na okres zimowy i sezon grzewczy Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Koninie zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z nieszczelności i drożności
przewodów kominowych, złej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych, używania zgodnie
z instrukcja obsługi różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz należytej wentylacji
pomieszczeń.

Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, corocznie
w tym okresie odnotowywana jest większa liczba interwencji w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych. System centralnego ogrzewania jest stosunkowo bezpieczny pożarowo.
Niestety często do dogrzewania mieszkań używane są urządzenia grzewcze zasilane energią
elektryczną lub gazem.

Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:
– nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów,
– nieprawidłowe składowanie materiałów palnych w kotłowniach,
– niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych,
– pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych
do pracy całodobowej,
– niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,

Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też apelujemy
o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas
dogrzewania pomieszczeń, których przestrzeganie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem.

Eksploatacja urządzeń elektrycznych (w tym również urządzeń grzewczych):
• nie należy stosować naprawianych „watowanych” bezpieczników topikowych oraz
bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
• należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji
elektrycznej – nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli
i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
• należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych
zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upoważnionym,
• nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych
instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
• nie należy ustawiać urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem
urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
• nie należy ustawiać urządzeń nagrzewających się do temperatury powyżej 100oC
w odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów palnych.

Eksploatacja urządzeń gazowych:
nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w prawidłowo działających urządzeniach
gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne
spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto
nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia,
nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – może się to skończyć poważnym
zatruciem organizmu,
– gazowe urządzenia promiennikowe należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi,
– nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo
zapalnych (mebli, firanek itp.) – zachowaj odległość minimum 60 cm,
– w mieszkaniu nie należy przechowywać więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie
przekraczającym 11 kg,
– nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu
(piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym
od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
– nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych
w instalacje gazu ziemnego.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane