2.8 C
Sompolno
wtorek, 30 maja, 2023
Strona głównaAktualnościBezpieczne gospodarstwo rolne 2019

Bezpieczne gospodarstwo rolne 2019

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVII edycję Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Państwową Inspekcją Pracy,  Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa .

Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych  w gospodarstwie rolnym,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i  środki  ochrony osobistej,
  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstw,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  29 marca 2019 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie i załączenie przez właściciela zgłaszanego gospodarstwa:

– informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania

– zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie oraz  na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl .

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane