2.8 C
Sompolno
poniedziałek, 20 marca, 2023

Cyfrowe Archiwum Tradycji

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie powstało pierwsze w powiecie konińskim
CYFROWE ARCHIWUM TRADYCJI LOKALNYCH

Każda społeczność lokalna ma swoją historię, wyznaczającą jej miejsce w czasie i przestrzeni. Nośnikami tej historii są liczne dokumenty, materiały fotograficzne oraz relacje świadków, przekazywane w ciągu wielu pokoleń. Przechowywanie i udostępnianie śladów przeszłości od zawsze było misją, mającą na celu zachowanie odrębności i tożsamości zbiorowości danego regionu. Prezentowane przez Bibliotekę zdjęcia i dokumenty, znakomicie wpisują się w nurt lokalnych inicjatyw, kultywujących ową misję.

Jest doskonałym przykładem nowoczesności w służbie tradycji, a powstaje jako plon Programu Rozwoju Bibliotek (PRB), prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) pod auspicjami Ośrodka KARTA.

MGBP w Sompolnie zgłosiła się do drugiej rundy tego projektu i zostaliśmy zakwalifikowani do jego realizacji. W ramach projektu zakładamy archiwum społeczne przy Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie – gromadzimy, archiwizujemy, digitalizujemy i upowszechniamy źródła historii i tradycji lokalnej naszej gminy.

Przechowywanie i upowszechnianie historii i tradycji lokalnej jest obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

MGBP w Sompolnie zwraca się z apelem: Jeżeli chcesz ocalić od zapomnienia i podzielić się posiadanymi pamiątkami rodzinnymi, spopularyzować mniej znane fragmenty historii regionalnej, lokalne wydarzenia, ludzi, miejsca – ZAPRASZAMY DO NAS!

Przynieś swoje stare zdjęcie, dokumenty, pamiątki dotyczące rodziny oraz naszej ,,małej ojczyzny”- udostępnij do zeskanowania. Dzięki nim możemy pokazać historię regionu oczami osób go zamieszkujących, nie poprzez naukowe publikacje.

www.sompolno.naszabiblioteka.com
www.sompolno.archiwa.org

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane