2.8 C
Sompolno
poniedziałek, 20 marca, 2023
Strona głównaAktualnościDom Dziennego Pobytu w Sompolnie

Dom Dziennego Pobytu w Sompolnie

Dom będzie ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej. Powstanie w ramach struktury Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie i jako komórka organizacyjna podlegać będzie bezpośrednio kierownikowi Ośrodka. Siedziba domu będzie przy ulicy Gimnazjalnej 2a, na parterze. Pod koniec roku 2015 przeprowadzono generalny remont pomieszczeń, które zapewnią podstawową działalność placówki. Zapewnimy dla osób starszych miejsce do bezpiecznego, wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu. Rozwiniemy różnorodne formy terapii zajęciowej (zajęcia platyczne, muzyczne, kulinarne itp.) i rehabilitację ruchową. Umożliwimy realizację potrzeb kulinarnych, rekreacyjnych i towarzyskich m.in. poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, świąt, wspólnych udziałów w imprezach kulturowych, turystycznych, telewizji, internetu itp. Uwzględniać będziemy indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników. Osoby starsze mają prawo do samorealizacji, rozwijania swoich pasji i talentów.
W Domu Dziennego Pobytu umożliwimy korzystanie z urządzeń i przedmiotów służących utrzymaniu higieny osobistej, będzie można się wykąpać, wyprać odzież. Pracownicy Ośrodka będą: pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych, udzielać porad i wsparcia, pomagać w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Ośrodek będzie pełnił swego rodzaju rolę inicjatora procesów integracyjnych ze środowiskiem osób starszych, ale także rodzin. Współpraca z rodzinami w zakresie poradnictwa i informacji ma przyczynić się do poprawy życia osób starszych w ich miejscu zamieszkania.
Należy podkreślić, że projekt ten jest kierowany dla osób z miasta Sompolna jak również osób z terenów wiejskich. Dla uczestników zamieszkałych z dala od siedziby Ośrodka zapewniamy dojazd.
W celu zlikwidowania barier architektonicznych w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie, a także wyposażenia w niezbędny osprzęt rehabilitacyjny, kierownik Ośrodka złożył wniosek o środki z Unii Europejskiej. W projekcie konkursowym pt.: „Mapa reintegracji społeczno – zawodowej w Gminie Sompolno”. Projekt zakłada utworzenie świetlicy integracyjnej i zakup platformy przyschodowej z wyposażeniem pomieszczenia na rehabilitację ruchową.
Mam nadzieję, że oferta Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie dla osób starszych będzie podwaliną do utworzenia Centrum Seniora z szerokim wachlarzem usług, które oprócz wsparcia dziennego będzie rozbudowane o rzetelną rehabilitację, w przyszłości dofinansowaną z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i prężnie działającym klubem seniora.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane