2.8 C
Sompolno
poniedziałek, 27 marca, 2023
Strona głównaAktualnościNowe Fundusze Unijne i Krajowe na termomodernizację w latach 2014-2023

Nowe Fundusze Unijne i Krajowe na termomodernizację w latach 2014-2023

Nowe Fundusze Unijne i Krajowe na termomodernizację w latach 2014-2023 dla instytucji publicznych, przedsiębiorców i właścicieli budynków jednorodzinnych – przygotowanie dokumentacji konkursowej.

W Polsce na gospodarkę niskoemisyjną w latach 2014-2020 zostanie przeznaczone 8 mld euro z funduszy UE. Ponadto dostępne są jeszcze programy krajowe ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz programy NFOŚiGW, w tym nowy program „RYŚ”. Sama termomodernizacja ma pochłonąć ponad 1,5 mld euro.

Instytucje publiczne uzyskają dofinansowanie na projekty dotyczącemodernizacji energetycznej budyn¬ków, instalacji OZE, strategii niskoemisyjnych realizowanych przez samorządy, wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, mo¬dernizacji sieci przesyłowych i wdrażania sieci inteligentnych (smart grid). Najwięcej środków na ten cel przeznaczyło województwo śląskie – aż 748 mln euro, a najmniej lubuskie – 98 mln euro. Alokacje środków z tej puli na budynki mieszkalne w poszczególnych województwach wahają się od 3,5% do 0,6% .

Osobna pula środków będzie dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE), zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego.

W późniejszym terminie przewiduje się również uruchomienie dofinansowania dla właścicieli budynków jednorodzinnych na koszty dokumentacji, zakupu oraz montażu materiałów i urządzeń.
W III i IV kwartale br. zostaną ogłoszone konkury na dofinansowanie projektów w zakresie termomodernizacji w 13-stu Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. O dofinansowanie projektów będą się mogły ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, przedsiębiorcy, jednostki podległe JST, jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, kościoły, podmioty wykonujące działalność leczniczą, szkoły wyższe, instytucje kultury, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych i osoby fizyczne.

Chcąc pomóc Państwu w maksymalnym wykorzystaniu możliwości otrzymania dofinansowania inwestycji związanych z termomodernizacją, nasza firma przygotowała szkolenie adresowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia do opracowania dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania na projekty dotyczące termomodernizacji w latach 2014-2023.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowych wymogów w zakresie termomodernizacji.
• Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania zakresie termomodernizacji.
• Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania i realizacji dokumentacji projektowej zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.
• Poznanie zasad umożliwiających skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie.
• Uniknięcie błędów i nieprawidłowości popełnianych przez beneficjentów.

Szkolenie będzie prowadziła Pani Agata Ratuska – trener/doradca z 18-letnim doświadczeniem w zakresie przygotowywania projektów i ich realizacji z dofinansowaniem funduszy międzynarodowych. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej działającej z powodzeniem na rynku od 11 lat. Wybitny znawca, praktyk i teoretyk z zakresu funduszy unijnych. Jako trener przeprowadziła szereg szkoleń, seminariów i warsztatów dla administracji publicznej, instytucji, placówek, uczelni wyższych, szkół, organizacji jak i sektora prywatnego. Specjalistka w zakresie pozyskiwania, wdrażania i rozliczania projektów. Doradca w zakresie przygotowania projektów, realizacji i zarządzania projektami.
Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe wraz z płytą CD i zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych.
Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wysyłania swoich pytań ad hoc do wykładowcy drogą mailową.
W trakcie szkolenia są przewidziane: przerwa kawowa i ciepła przekąska.

Więcej informacji na stronie: http://atr.edu.pl/szkolenie,nowe-fundusze-unijne-i-krajowe-na-termomodernizacje-w-latach-2014-2023-dla-instytucji-publicznych-przedsiebiorcow-i-wlascicieli-budynkow-jednorodzinnych-przygotowanie-dokumentacji-konkursowej.html

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane