2.8 C
Sompolno
czwartek, 28 września, 2023
Strona głównaAktualnościPWSZ w Koninie - rekrutacja trwa

PWSZ w Koninie – rekrutacja trwa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie działa od roku akademickiego 1998/1999. Należy więc do grona najstarszych PWSZ-tów w Polsce.

Studia stacjonarne są w PWSZ bezpłatne. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata, a w przypadku kierunków technicznych – inżyniera, co daje wykształcenie wyższe I stopnia i stanowi podstawę do podjęcia studiów II stopnia – magisterskich.

Na uczelni funkcjonują 3 wydziały: Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, Społeczno-Humanistyczny oraz Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, a w ich ramach 11 katedr, 13 kierunków, kilkadziesiąt specjalności.
Uczelnia przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości kształcenia, stale wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną. Uruchamia nowe kierunki, nowe studia podyplomowe oraz modyfikuje programy kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy. Od tego roku akademickiego kształci na dwóch nowych kierunkach licencjackich: bezpieczeństwie wewnętrznym i dietetyce. W roku akademickim 2014/2015 studenci mają możliwość studiowania na nowym kierunku – logistyka (studia I stopnia) oraz na studiach II stopnia – na kierunkach: filologia angielska z językiem niemieckim oraz filologia germańska z językiem angielskim.

Od dwóch lat nasi studenci korzystają z elektronicznych indeksów (na uczelni działa bezprzewodowy internet). Każdy ma indywidualne konto na portalu eOrdo Omnis, dzięki czemu może monitorować swoje osiągnięcia, opłaty za studia oraz świadczone usługi edukacyjne, stypendia. Tą drogą może również kontaktować się ze swoim dziekanatem.
PWSZ ma też platformę e-learningową, na której uruchomiono 24 kursy dla studentów. Ten rodzaj komunikacji zapewnia lepszy kontakt pomiędzy wykładowcami a studentami i zwiększa efektywność kształcenia. 20 innych kursów czeka na uruchomienie.
PWSZ w Koninie zainicjowała projekty wykraczające poza program kształcenia. Są to Akademia Młodej Przedsiębiorczości, Akademia Praktyków Biznesu i Akademia Młodego Studenta.

Uczelnia jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Są więc podjazdy dla wózków do wszystkich budynków uczelni, specjalne windy i sanitariaty. W Bibliotece Uczelnianej zorganizowano stanowisko komputerowe z odpowiednim oprzyrządowaniem dla osób niedowidzących. W marcu 2014 uczelnia uruchomiła nowoczesną, zgodną z europejskimi standardami wersję uczelnianego serwisu internetowego. Zastosowane mechanizmy ułatwiają dotarcie do informacji nie tylko osobom niedowidzącym, ale także z niesprawnością ruchową oraz niewidomym (z wykorzystaniem standardowych czytników do stron WWW).
Od września 2012 r. na Uczelni działa pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych, który powołuje asystentów. Ich zadaniem jest przede wszystkim utrzymywanie indywidualnego kontaktu z „podopiecznym”.

PWSZ jest beneficjentem unijnego programu edukacyjnego Erasmus. Partnerami jest ponad 45 uczelni z Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch. Poza Erasmusem uczelnia współpracuje także z uczelniami z Cypru, Portugalii, Rosji, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Kampus uczelni mieści się w trzech kompleksach budynków, które mają kilkadziesiąt dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i technicznych.
Do dyspozycji studentów są dwa akademiki z komfortowo urządzonymi pokojami dla 220 osób w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie to największa publiczna uczelnia z 16-letnim doświadczeniem na konińskim rynku edukacyjnym. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Prowadzi kierunki o profilu praktycznym, dlatego współpracuje z przedsiębiorcami, administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi. Na uczelni działa kilkanaście studenckich kół naukowych.

Studenci każdej specjalności są zobowiązani do zaliczania zajęć praktycznych, które związane są ze zdobywanym wykształceniem. Dzięki nim wiedza teoretyczna zostaje wzbogacona i udoskonalona o umiejętności i doświadczenia praktyczne. Ich prawidłowy przebieg gwarantują porozumienia, jakie uczelnia zawarła w tej sprawie z zakładami pracy i instytucjami, w większości z regionu konińskiego, a których profil związany jest z kierunkami studiów prowadzonymi przez PWSZ w Koninie.

PWSZ w Koninie regularnie wysyła swoich studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus. Do tej pory studenci byli w Grecji na wyspach Rodos, Kreta i Kos, w Hiszpanii, Portugalii i Niemczech. Ponadto PWSZ w Koninie współpracuje z organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, w ramach której wysyła przede wszystkim studentów kierunku filologia germańska na praktyki pedagogiczne do Niemiec.

Biuro Rekrutacji PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1
tel. 63 249 72 37
rekrutacja@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl

Terminy składania dokumentów:
Studia I i II stopnia stacjonarne:
I nabór – 16 czerwca do 31 lipca 2014r.
II nabór – 1 sierpnia do 19 września 2014r.
Studia I i II stopnia niestacjonarne:
16 czerwca do 19 września 2014r.

Kierunki i specjalności w roku akademickim 2014/2015
studia stacjonarne i niestacjonarne

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne
bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych,
formacje umundurowane i uzbrojone,
zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne.


2. Budownictwo


3. Dietetyka
poradnictwo dietetyczne,
żywienie w sporcie i odnowie biologicznej


4. Filologia – tylko studia stacjonarne
filologia angielska z językiem niemieckim,
filologia angielska z językiem rosyjskim,
filologia angielska z językiem i kulturą biznesu,
filologia germańska z językiem i kulturą biznesu,
filologia germańska z komunikacją interpersonalną,
filologia germańska z elementami logistyki


5. Fizjoterapia


6. Inżynieria środowiska


7. Logistyka NOWOŚĆ!
logistyka handlu i spedycja
logistyka i organizacja produkcji


8. Mechanika i budowa maszyn
automatyzacja urządzeń
konstrukcja i technologia maszyn
maszyny i urządzenia energetyczne
przygotowanie i organizacja produkcji


9. Pedagogika
edukacja elementarna z językiem angielskim
edukacja elementarna z informatyką szkolną
edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym


10. Praca socjalna
asystent rodziny,
menedżer pomocy społecznej,
praca socjalna z resocjalizacją,
praca socjalna w pomocy społecznej


11. Turystyka i rekreacja
menedżer turystyki i rekreacji,
obsługa ruchu turystycznego,
rekreacja ruchowa,
turystyka uzdrowiskowa,
turystyka i rekreacja z językiem obcym


12. Wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną,
wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce.


13. Zarządzanie
business management,
finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
komunikacja marketingowa,
zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami,
zarządzanie logistyką, zarządzanie przedsiębiorstwami


W roku akademickim 2014/2015 Uczelnia oferuje kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia, specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim oraz filologia germańska z językiem angielskim.

Monika Wojciechowska
Kierownik Biura ds. Promocji PWSZ w Koninie

Poprzedni artykułGKS Sompolno gra dalej
Następny artykułWypadek drogowy w Racięcicach
POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane