2.8 C
Sompolno
wtorek, 30 maja, 2023
Strona głównaAktualnościSompoleński Kiermasz Świąteczny

Sompoleński Kiermasz Świąteczny

Regulamin

Sompoleńskiego Kiermaszu Świątecznego

 

 1. Organizatorem Kiermaszu jest Stowarzyszenie Sady Sompolna. Kiermasz odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sompolno. Kiermasz odbędzie się w pierwszą niedzielę grudnia, tj. 04.XII.2016 r. w godz. 13.00 – 18.00
 2. Celem Kiermaszu jest:
 • promowanie produktów lokalnych,
 • podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej społeczności,
 • propagowanie i ukazanie dorobku artystycznego i kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, seniorów, podopiecznych placówek oświatowych oraz twórczości osób zajmujących się rękodziełem,
 • aktywizacja działań artystycznych grup i podmiotów działających na terenie Gminy Sompolno,
 • rozwijanie dziecięcej inwencji i pomysłowości twórczej, doskonalenie umiejętności manualnych dzieci, integrowanie dzieci i ich rodziców podczas wspólnego wykonywania dekoracji, ozdób świątecznych, kartek, itp., uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych,
 1. Warunki uczestnictwa w Kiermaszu:
 • Warunkiem uczestnictwa w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału w terminie do 28 listopada br.
 • Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Sompolnie osobiście bądź w formie elektronicznej – e-mailem: gmina@sompolno.pl.
 • W Kiermaszu mogą wziąć udział uczniowie szkół, przedszkoli, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy i osoby indywidualne prowadzące działalność na terenie Gminy Sompolno. Na stoiskach mogą być prezentowane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, kartki bożonarodzeniowe i inne a także wyroby cukiernicze (pierniki, ciastka, ciasta i inne).
 • Organizator dopuszcza możliwość udziału podmiotów z poza terenu Gminy Sompolno.
 • UDZIAŁ W KIERMASZU DLA WYSTAWCÓW JEST BEZPŁATNY!
 • Organizator z racji zorganizowania kiermaszu nie czerpie żadnych korzyści majątkowych, ani nie pobiera żadnych opłat od uczestników kiermaszu.
 • Organizator nie ingeruje w sprzedaż produktów. Za przestrzeganie regulacji prawnych dotyczących sprzedaży odpowiada wystawca.
 • Organizator Kiermaszu zapewnia zgłoszonym Uczestnikom stanowisko wystawiennicze – stolik plus krzesła, jednocześnie zobowiązując go do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
 • Organizator Kiermaszu przekaże uczestnikom przygotowane stanowiska wystawienniczo w dniu imprezy od godz. 12.00.
 • Wystawcy są zobowiązani, aby dekoracja stoiska była zielona, czerwona albo biała (albo kombinacja tych kolorów).
 • Organizator wybierze najładniejsze stoisko, oraz przekaże nagrodę ufundowaną prze sponsora.
 • Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy na udostępnionym mu przez organizatora stoisku i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 • Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie trwania kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.
 • Na terenie Kiermaszu obowiązuje bezwzględny zakaz stwarzania niebezpiecznych sytuacji, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania Kiermaszu.
 • Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie www.sompolno.pl.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Sompoleńskiego Kiermaszu Świątecznego bez podania przyczyny.

plakat_kiermasz-1

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane