2.8 C
Sompolno
poniedziałek, 20 marca, 2023
Strona głównaAktualnościWnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”
– termin składania wniosków: 8 lipca 2014 roku – 22 lipca 2014 roku
– limit dostępnych środków: 451 546,58 zł
– minimalne wymagania: uzyskanie minimum 3 punktów w ramach kryteriów wyboru operacji

Miejsce i tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”,
ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” i na stronie internetowej www.wielkopolskawschodnia.pl
a także:
– na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

Dodatkowo informacji udziela:
Marcin Kaliszak- Specjalista ds. funduszy
tel. 63 245 18 58 lub tel. kom. 664 031 617
fundusze@wielkopolskawschodnia.pl

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane