2.8 C
Sompolno
niedziela, 2 kwietnia, 2023
Strona głównaAktualności112Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Libstowie

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Libstowie

18 lutego, w jednostce OSP Lubstów, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Na ogólną liczbę 45 członków zwyczajnych, w zebraniu uczestniczyło 36 osób, co dało 80% frekwencji.

Na zebraniu obecny był  Burmistrz Miasta Sompolno Pan Roman Bednarek, sołtys Lubstowa Pani Anna Kosmowska, Radny Rady Miejskiej Pan Krzysztof Piasecki, ks. Proboszcz Krzysztof Kacała, komendant oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP dh Marek Wesołowski, skarbnik zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP dh Krzysztof Marciniak, v-ce prezes zarządu miejsko gminnego dh Zdzisław Kańczurzewski oraz członkowie zarządu miejsko-gminnego dh Roman Wełnicki, dh Stanisław Śniegulski, dh Eugeniusz Szamałek. W przedstawionym sprawozdaniu z działalności OSP w Lubstowie za 2016r. został wymieniony sprzęt i wyposażenie, które udało się pozyskać w roku sprawozdawczym. Ze środków własnych i zewnętrznych udało się zakupić między innymi: 2 aparaty powietrzne z maskami i czujnikami bezruchu, zestaw medyczny, w którego skład wchodzi torba medyczna PSP R1, deska ortopedyczna, deska ortopedyczna dziecięca oraz szyny kramera. Ponadto udało się pozyskać sito kominowe, wodery 2 szt., rozdzielacz, ubranie przeciw szerszeniom, węże strażackie 4 szt., mundury wyjściowe 3 szt., ubranie koszarowe 3 szt., buty specjalne 4 pary. W trakcie zebrania jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu godności członka honorowego. Godność tą nadano 5 druhom: Marianowi Tomaszewskiemu, Zygmuntowi Lewandowskiemu, Józefowi Hałasowi, Stefanowi Bartczakowi oraz Mieczysławowi Madzińskiemu. Zebranie Walne to idealny moment by podziękować darczyńcom, Burmistrzowi Miasta Sompolno Panu Romanowi Bednarkowi, który zapewnia utrzymanie w gotowości bojowej jednostki. Dzięki poparciu Pana Burmistrza oraz kierownictwa Zarządu Miejsko Gminnego ZOSP RP udało się na bardzo korzystnych warunkach pozyskać sprzęt, który w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo ratowników oraz skuteczność działań ratowniczych. Druhowie składają podziękowania dh Komendantowi i Prezesowi Zarządu Miejsko Gminnego OSP RP za to, że wybierają teren Lubstowa jako miejsce ćwiczeń i manewrów. Nie można również zapomnieć i nie podziękować Panu Radnemu Krzysztofowi Piaseckiemu, Panom: Andrzejowi Kossowskiemu, Dariuszowi Gajdzie, Prezesowi PUK Januszowi Stankiewiczowi i księdzu proboszczowi, którzy wspierają OSP Lubstów finansowo i merytorycznie przez cały rok. Strażacy kierują wielkie podziękowania dla Pani sołtys Anny Kosmowskiej i mieszkańcom sołectwa za wyodrębnienie kwoty 2.000zł z funduszu sołeckiego na sprzęt, który jest niezbędny do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Strażacy składają również podziękowania  przyjaciołom i wszystkim tym, którzy przekazali swój 1% podatku na rzecz OSP w Lubstowie. Dzięki Państwa decyzji przy rozliczeniu podatku OSP Lubstów osiągnął 3 wynik w powiecie pod względem wysokości kwoty, jaką będzie mógł wykorzystać na sprzęt ratowniczy. Zarząd OSP w Lubstowie dziękuje za udzielone absolutorium oraz wszystkim tym, którzy pomagali w zorganizowaniu zebrania walnego oraz przygotowaniu poczęstunku. Ze strażackim pozdrowieniem ,,Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane