2.8 C
Sompolno
czwartek, 22 lutego, 2024
Strona głównaAktualnościZmiany w sposobie segregacji odpadów

Zmiany w sposobie segregacji odpadów

Zmienia się sposób segregacji popiołu. Od 01. 01. 2016r. popiołu nie należy składować w pojemniku do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, lecz składować w odrębnym pojemniku i oddawać go osobno zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru.
Odbiór popiołu z terenu nieruchomości zamieszkałych następował będzie – w sezonie grzewczym, tj. od października do kwietnia – raz w miesiącu – zgodnie z ustalonym harmonogramem, który dostarczony zostanie naszym mieszkańcom przez firmę wywozową.
Pojemniki zostaną udostępnione przez firmę wywozową nieodpłatnie wszystkim tym mieszkańcom, którzy ogrzewają swoje domy/ mieszkania węglem.

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 stycznia 2016r., zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nowa stawka opłaty to:
7 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli odpady są segregowane przez mieszkańców.
15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości, jeśli mieszkańcy nie segregują odpadów.

Mieszkańcy nie składają nowych deklaracji!
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta
/-/Roman Bednarek

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane