2.8 C
Sompolno
poniedziałek, 27 marca, 2023
Strona głównaFundusze zewnętrzneProjekty unijneBudowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków...

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie

20 lipca 2017r. Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, Skarbnik Gminy Sompolno Magdalena Podlasińska  i Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pani Joanna Niewydomska-Wielgus podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 4. „Środowisko”, Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”.

 Kwota dofinansowania to 3 053 342,99 zł.

Suma kosztów operacji objęta wnioskiem 6 415 432,77 zł.

Realizacja zadania obejmuje: budowę 6429,1 m sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno–Sycewo–Sompolno, umożliwiającej wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie.

Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dodatkowo przyczyni się do ochrony obszaru Natura 2000. Realizacja projektu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Mąkolno-Sompolno-Sycewo doprowadzającej ścieki do oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Sompolno przy ul. Błankowej przyczyni się do wzrostu liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej, wzrostu poziomu skanalizowania aglomeracji, uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej, podniesienia standardu życia mieszkańców, zmniejszenia kosztów utrzymania nieefektywnej oczyszczalni ścieków w Mąkolnie.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane