2.8 C
Sompolno
poniedziałek, 27 marca, 2023
Strona głównaFundusze zewnętrzneProjekty unijneBudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek

26 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Koninie Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, Skarbnik Gminy Magdalena Podlasińska i Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski podpisali umowę  o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek” współfinansowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania to 367 112 zł. Suma kosztów operacji objęta wnioskiem – 709 647,81 zł

Realizacja zadania obejmuje:

– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolinek: wykonanie robót przygotowawcze, robót ziemnych, kanalizacji sanitarnej- sieć, przyłączy kanalizacyjnych, przepompowni ścieków P1, zagospodarowanie terenu przepompowni, rurociąg tłoczny

– Przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek: wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i montażowych.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona wód gruntowych i gleby oraz zwiększenie szans rozwojowych terenów wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolinek oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Sompolinek.

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

w obszary wiejskie”

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane