2.8 C
Sompolno
wtorek, 30 maja, 2023
Strona głównaAktualnościBudżet Gminy Sompolno na 2016 rok

Budżet Gminy Sompolno na 2016 rok

Dnia 30 grudnia 2015 r. miała miejsce sesja dotycząca uchwalenia budżetu na rok 2016 Gminy Sompolno.

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Każda gmina i miasto dysponuje swoim własnym budżetem, tak jest i w przypadku Gminy Sompolno. Uchwalenie sompoleńskiego budżetu należy do kompetencji Rady Miejskiej w Sompolnie, natomiast wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

W roku 2015 w gminie Sompolno wykonano wiele zadań inwestycyjnych służących mieszkańcom. Rok 2016 również zapowiada się owocnie, gdyż dochody zaplanowano w wysokości 31 890 936,00 zł, a wydatki – 31 690 936,00 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu.

Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 31 690 939,00 zł dzielą się na :

– wydatki bieżące w kwocie 30 266 736,00 zł, czyli wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

– wydatki majątkowe w kwocie 1 424 200,00zł , czyli m.in.:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno – Sycewo Sompolno,
  • Przydomowe Oczyszczalnie,
  • Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie,
  • Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności i Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku,
  • Termomodernizacja budynku szkolnego w Ośnie Górnym,
  • Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Lubstowie,
  • Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne.

Z budżetu realizowany będzie także fundusz sołecki w kwocie 342 921.66 zł.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane