2.8 C
Sompolno
poniedziałek, 27 marca, 2023
Strona głównaFundusze zewnętrzneProjekty unijnePrzebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne

Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne

21 października 2017r. Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek, Skarbnik Gminy Sompolno Magdalena Podlasińska oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pani Agnieszka Juskowiak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno-edukacyjne” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.”Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.

 Kwota dofinansowania to 887 251,76 zł.

Suma kosztów operacji objęta wnioskiem  1 141 669,23 zł.

Po przebudowie powstanie trójoddziałowe przedszkole dla 32 dzieci, które spełniać będzie standardy i wymogi niezbędne dla obiektów przedszkolnych i harmonijnie nawiązywać będzie do otaczającego go parku (zabytkowy zespół dworski). Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, w tym parking dla pracowników i rodziców z drogą dojazdową i trawnik.

Po adaptacji budynku komunalnego powstaną: Na parterze: – trzy sale zajęć/zabaw, – 3 oddziały węzłów sanitarnych (łazienki), – zmywalnia-4,1m² -pomieszczenie rozdziału posiłków(kuchnia cateringowa) – szatnia z korytarzem,-klatka schodowa, – przedsionek, – korytarz.  Na poddaszu: – klatka schodowa, – pomieszczenie socjalne, – wc, -pom. Porządkowe, – gabinet dyrektora, – korytarz,- pozostałe: poddasze nieużytkowe. W piwnicy: – 3 pomieszczenia techniczne, korytarz.

POWIĄZANE

Popularne wpisy

Ostatnio komentowane